Nyheter

Nytt stödmaterial för svåra coronasituationer inom småbarnspedagogiken och alla utbildningsformer

Aktuellt Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete Coronaviruset
Planering och beredskap har varit en del av verksamheten under hela coronakrisen. Det centrala nu är att precisera de planer och den beredskap man har för en svår epidemisituation. För det här arbetet har vi publicerat ett nytt stödmaterial som ger en bakgrund till beslutsfattandet och exempel på hur man kan planera de lokala lösningarna.
En lärare står i skolans korridor med ryggen mot kameran

Coronasituationen är fortsatt svår och belastar fortfarande på många håll vardagen för barnen och de unga samt personalen inom småbarnspedagogiken och utbildningen. Under coronakrisen har beredskapen för att fungera i exceptionella förhållanden ökat och småbarnspedagogiken och undervisningen har ordnats på helt nya sätt. Man behöver inte eftersträva perfektion, utan det räcker att göra det som är ändamålsenligt och möjligt i den egna gruppen, skolan och läroanstalten.

Med tanke på eventuella situationer då epidemiläget förvärras ytterligare är det också viktigt att utveckla lösningar som tryggar att småbarnspedagogiken och utbildningen kan fortsätta och som även tryggar barnens och de ungas välbefinnande och personalens ork, ifall antalet coronasmittade ökar så att många från personalen behöver vara borta.

Det är skäl för utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik att förbereda sig för sådana här situationer till exempel genom att planera för arrangemang med vikarier. Utöver att man behöver förbereda sig för att personalen inom småbarnspedagogiken och undervisningen är frånvarande bör anordnarna också vara beredda på eventuella störningar i verksamhet som ordnas av utomstående serviceproducenter.

Vi vill tacka alla yrkesverksamma inom småbarnspedagogiken och utbildningssektorn för det arbete som man har gjort för att upprätthålla undervisningen och värna om barnens, elevernas och de studerandes välbefinnande under hela den utdragna coronaepidemin. Allt det här är av stor betydelse för att klara av situationen som den är just nu, men också som grund för den nya normala vardag vi får återgå till när krisen slutligen lättar.