Nyheter

Överlämnande av elevers och studerandes uppgifter från utbildningen till välfärdsområdena från och med 1.1.2023

Aktuellt Elev- och studerandevård
På vår webbplats har vi samlat information om hur och enligt vilka principer utbildningsanordnare kan överlämna uppgifter om elever och studerande för användning av personalen inom elev- och studerandevårdstjänster även efter att dessa övergått till att vara anställda av välfärdsområdena i början av 2023.
Oppilaita oppitunnilla.

Välfärdsområdena ansvarar från och med 1.1.2023 för anordnandet av elev- och studerandevårdstjänster, det vill säga skol- och studerandehälsovård och kurators- och psykologtjänster.

På vår webbplats har vi samlat information om huruvida utbildningsanordnaren kan ge elev- och studerandevårdstjänsternas personal, det vill säga kuratorer, psykologer, hälsovårdare och läkare, tillgång till sitt system för elev- eller studerandeadministration även efter att dessa har övergått till att vara anställda av välfärdsområdena*. Eller kan utbildningsanordnaren överlämna namn och födelsedatum för elever eller studerande till skol- och studerandehälsovården?

Med överlämnande av elevens eller den studerandes uppgifter avses en situation, där utbildningsanordnaren lämnar över uppgifter om elever eller studerande till välfärdsområdena för anordnandet av elev- och studerandevårdstjänster och den individuella elev- och studerandevården.

Utbildningsstyrelsen publicerar i början av nästa år ytterligare stödmaterial för frågor som gäller elev- och studerandevården. Stödmaterial för frågor som gäller överlämnande av uppgifter utarbetas i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd.

* ”även efter att” har lagts till meningen 3.1.2023.

Mer information:

Juridiska frågor: Undervisningsrådet Laura Francke, fornamn.efternamn [at] oph.fi (fornamn[dot]efternamn[at]oph[dot]fi)
Svenskspråkiga frågor om elev- och studerandevård: Undervisningsrådet Christine Söderek, fornamn.efternamn [at] oph.fi (fornamn[dot]efternamn[at]oph[dot]fi)
Elev- och studerandevård: Undervisningsrådet Kristiina Laitinen, fornamn.efternamn [at] oph.fi (fornamn[dot]efternamn[at]oph[dot]fi)