Nyheter

Referensramen för examina och övriga samlade kompetenser utvidgas

Utbildning och examina Läroplan
Läraren och grundskola elever i klassrummet

Finlands nationella referensram för examina och övriga samlade kompetenser utvidgas den 1 augusti 2022.

Som nya samlade kompetenser ska på nivån 3 i referensramen placeras utbildning som handleder för examensutbildning (TUVA) och folkhögskolornas utbildning inom det fria bildningsarbetet som riktar sig till läropliktiga. Den nya utbildningen som handleder för examensutbildning inleds från och med 1.8.2022 och ersätter utbildningen som förbereder för gymnasieutbildning (LUVA) och utbildningen som handleder för yrkesutbildning (VALMA).

Finlands referensram för examina beskriver de examina, lärokurser och övriga omfattande samlade kompetenser som ingår i vårt nationella utbildningssystem och som har indelats i åtta nivåer på basis av den kompetens som de förutsätter. Den kompetens som produceras av varje nivå är definierad i statsrådets förordning 120/2017. Beskrivningarna motsvarar kvalifikationsnivåerna i den europeiska referensramen för kvalifikationer (European Qualifications Framework, EQF).

Som bakgrund till utvidgningen av referensramen ligger de förslag om nya samlade kompetenser för den nationella referensramen som förvaltningsområdena och intressentgrupperna har lämnat in 2020-21.

E-post: recognition [at] oph.fi (recognition(a)oph.fi)