Nyheter

Revidering av grunderna för yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning

Utbildning och examina Examensgrunder Hälsovård och välfärd
Barnet tittar i fjärran med ett stort teleskop.

Grunderna för yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning har reviderats för att bättre svara mot dagens behov i arbetslivet.  Bland annat har man beaktat den utvidgade läroplikten och arbetet med elever och studerande i olika åldrar. Uppbyggnaden av examen har också blivit mer flexibel och man har utökat valbarheten samt moderniserat termerna som används i examensgrunderna.

Två nya examensdelar har införts i den nya yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning. Eftersom allt fler skolgångshandledare arbetar i årskurs 7-9 i den grundläggande utbildningen och i utbildningar i stadieövergångarna samt delvis även på andra stadiet valde man att utarbeta en ny alternativ obligatorisk examensdel för handledning och stöd för skolgång och studier. Den studerande kan välja att avlägga examensdelen som alternativ till Handledning i morgon- och eftermiddagsverksamhet. På grund av de här ändringarna valde man också att förenkla examensbenämningen som numera är skolgångshandledare. Därtill finns det nu en större betoning på att identifiera behovet av stöd och olika former av stöd för eleven eller den studerande i examen.

Den andra nya examensdelen Att aktivt främja jämställdhet och likabehandling utarbetades för att fördjupa kunnandet i frågor om jämställdhet och likabehandling. Den nya valbara examensdelen fokuserar särskilt på att främja likabehandling och jämställdhet samt att identifiera och ingripa i olika former av rasism och diskriminering.