Nyheter

Skolorna i norra Finland tar steget in i europeiska klassrum

Program Yrkesutbildning Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Småbarnspedagogik Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Allmänbildande utbildningen eTwinning Nordplus-program Digitalisering Internationalisering Lärmiljö Jämlikhet och delaktighet
Internationaliseringsarbetet med stöd av programmen Erasmus+ och Nordplus innebär nya möjligheter för skolor och lärare i norra Finland.
Kaksi oppilasta tablet-tietokoneet kädessä.

Lappland är Finlands mest internationella landskap, tack vare sitt geografiska läge och sina internationella förbindelser. Det globala intresset för de arktiska områdena ökar och skolorna i Lappland är eftertraktade samarbetspartner inom internationella projekt.

I Lappland har cirka 440 lärare och 120 skolor registrerat sig som användare av eTwinning-plattformen, som är en del av programmet Erasmus+, sedan 2005. Möjligheterna som programmen Erasmus+ och Nordplus medför har utnyttjats mångsidigt med beaktande av den egna läroanstaltens utgångsläge.

Nya möjligheter för lärare

I läroanstalterna i Torneå, som siktar på att bli en gränsstad i världsklass, är internationalisering en naturlig del av vardagen och olika mobilitetsprojekt underlättar internationaliseringsarbetet och genomförandet av läroplanen.

”Samarbetet med europeiska kollegor ger nya möjligheter i arbetet som lärare”, säger Sanna Niskakoski, lärare i matematik och kemi vid Tornion yhteislyseon lukio.

Under de senaste läsåren har hon lett projektet Erasmus+ Food for Thought, ett gemensamt projekt för fyra europeiska skolor. Resultatet av projektet blev en bok med recept som ökar kunskapen om olika kulturer.

”Våra studerande samlade in traditionella finländska recept och berättelser med koppling till recepten och översatte dem till engelska. De samlade även in recept av personer som flyttat till Torneå från andra länder.”

Under projektet besökte två lärare och sju studerande från varje läroanstalt varje partnerskola.

”Det var alltid roligt att åka på besök, eftersom många partner var bekanta sedan tidigare.”

Språket för kommunikationen inom Erasmus+-mobilitetsprojekt är vanligtvis engelska. I Torneå har man försökt uppmuntra även de studerande som tvivlar på sina språkkunskaper.

”Det är viktigt att man märker att man klarar sig med sina egna språkkunskaper och att det räcker att man är sig själv."

"Virtuellt samarbete på exempelvis eTwinning-plattformen skulle ge ännu flera möjligheter att delta – det skulle jag vara intresserad av att testa. Projektet kunde gärna ha en koppling till mitt eget läroämne”, konstaterar Niskakoski.

Ibland ser man mer på avstånd

Turism är en viktig näringsgren i många kommuner i Lappland, vilket innebär en utmärkt grund för interkulturellt lärande, uppskattning för olikheter och förvärvande av språkkunskaper. Turismen som näringsgren och internationaliseringsprojekten drar nytta av varandra.

I januari 2020 fick eleverna i årskurs 5 i Ivalon ala-aste besök av en grupp elever och lärare från Italien, Grekland, Spanien och Storbritannien. Besöket var en del av ett Erasmus-projekt som skapats kring temat rymden. Det var meningen att projektet skulle pågå i två år.

”Coronapandemin satte käppar i hjulet för de ursprungliga planerna. Som tur fick projektet förlängning, så att besöken i de andra länderna kunde genomföras i årskurs 7”, säger Mikael Vähäsarja, lärare i gymnastik i Ivalon yläasteen koulu och Ivalon lukio.

Själv besökte han tidigare Portugal under en Job shadowing-period inom mobilitetsprojektet Erasmus+ för att observera hur kollegorna där arbetar.

”Det var intressant att se hur man undervisar gymnastik i andra länder. I Portugal används motionstester och mätning i hög grad. Man simmade i sex veckor i sträck och sedan spelade man rugby i sex veckor. Istället för skidor och skridskor innehöll förrådet med gymnastikutrustning surfbräden och rullskridskor.”

Vähäsarja konstaterar att resan fick honom att se på sin egen undervisning med nya ögon.

”I Finland möjliggör läroplanen ett bredare och mer flexibelt förhållningssätt till gymnastik. Bedömningskriterierna ser olika ut. Det är fint att lärare i Finland i hög grad själva kan bestämma hur man genomför läroplanen.”

Sök understöd för internationalisering och läs mer om kommande evenemang!

Utbildningsstyrelsens eTwinning-team ordnar ett internationaliseringsseminarium riktat till lärare och personal inom småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och andra stadiet i norra Finland i Kittilä 1–2.9.2022. Huvudanförandet under seminariet hålls av professor, PD Pigga Keskitalo, vid pedagogiska fakulteten vid Lapplands universitet. Deltagarna i evenemanget får tillsammans med andra yrkesverksamma inom småbarnspedagogik och utbildning fördjupa sig i temana delaktighet, digitalisering och internationalisering samt lära sig om hur man kommer igång med internationellt samarbete med hjälp av programmen Erasmus+ och Nordplus samt de verktyg som erbjuds av eTwinning.

eTwinning-teamet ordnar även i fortsättningen motsvarande evenemang både i norra Finland och i övriga delar av landet.