Nyheter

Skolornas arbetstider och lov läsåret 2022–2023

Aktuellt Grundläggande utbildning
De flesta kommuner inleder det nya skolåret under vecka 32.
Barnen springer till skolan

I så gott som alla grundskolor inleds läsåret 2022─2023 under vecka 32, i de flesta fall den 10 augusti 2022. Skolåret avslutas lördagen den 3 juni 2023. De flesta kommuner har på sina webbplatser publicerat information om arbetstiderna och loven inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt vid gymnasierna, yrkesläroanstalterna och vuxengymnasierna.

Yrkesläroanstalterna, gymnasierna och vuxengymnasierna kan inleda läsåret vid andra tider än inom den grundläggande utbildningen och semestertiderna under läsåret kan också avvika från den grundläggande utbildningens lov.

Enligt lagen om grundläggande utbildning har läsåret 190 arbetsdagar. Läsårets arbetsdagar minskas med självständighetsdagen, trettondagen och första maj när dessa infaller på en annan vardag än lördag. Läsåret 2022─2023 har 187 arbetsdagar. I förordningen om grundläggande utbildning föreskrivs att läsårets skolarbete avslutas den sista vardagen under vecka 22.

Höstterminen börjar i vecka 32

I de största städerna i landskapen i Fastlandsfinland inleds höstterminen i den grundläggande utbildningen mellan den 9 och 15 augusti. Tidigast börjar det nya läsåret i Kajana och Kouvola, där skolåret börjar den 9 augusti. I Vasa börjar skolorna först den 15 augusti.

Skolornas höstlov infaller i slutet av oktober under veckorna 42─43. Jullovet börjar i vecka 51, i de flesta skolor fredagen den 23 december.

Sportloven hålls i omgångar i februari–mars

De flesta skolor inleder vårterminen veckan efter trettondagen, det vill säga måndagen den 9 januari 2023. I Kuopio återvänder eleverna ändå till skolan redan direkt efter nyår den 2 januari och i Vasa den 4 januari.

Sportloven hålls i omgångar under tre veckor i februari och mars. Först i tur att fira sportlov vecka 8 (20─26.2) är förutom eleverna i huvudstadsregionen bland annat eleverna i Björneborg och Åbo. Vecka 9 (27.2–5.3) firas sportlov i bland annat Tavastehus, Jyväskylä, Kotka och S:t Michel. Sist i tur att hålla sportlov är eleverna i Norra och Östra Finland, till exempel i Uleåborg, Rovaniemi och Kuopio.

Lovdagar som är gemensamma för alla är självständighetsdagen den 6 december, trettondagen den 6 januari, påsken den 7 till 10 april och Kristi himmelfärdsdag den 18 maj.

Tabell: Skolornas arbetstider och lov i de största städerna i landskapen i Fastlandsfinland.

Stad Skolan börjar Höstlov Jullov Sportlov Skolan avsslutas
Helsingfors 11.8 17.–21.10 23.12–8.1 20.–24.2 3.6
Esbo 11.8 17.–21.10 23.12–8.1 20.–24.2 3.6
Vanda finskspråkiga 11.8 17.–21.10 23.12–8.1 20.–24.2 3.6
Vanda svenskspråkiga 11.8 19.–21.10 21.12–8.1 20.–24.2 3.6
Tavastehus 10.8 17.–21.10 23.12–8.1 27.2–3.3 3.6
Joensuu 11.8 17.–21.10 23.12–8.1 6.–10.3 3.6
Jyväskylä 10.8 17.–21.10. 22.12–8.1 27.2–3.3 3.6
Kajana 9.8 17.–21.10. 22.12–8.1 6.–10.3 3.6
Karleby 10.8 17.–21.10. 22.12–8.1 27.2–3.3 3.6
Kotka 10.8 24.–28.10 22.12–8.1 27.2–3.3 3.6
Kouvola 9.8 24.–28.10 22.12–8.1 27.2–3.3 3.6
Kuopio 11.8 17.–21.10. 21.12–1.1 6.–10.3 3.6
Lahtis 10.8 24.–28.10 23.12–8.1 27.2–3.3 3.6
Villmanstrand 11.8 24.–28.10 23.12–8.1 27.2–3.3 3.6
S:t Michel 11.8 24.–28.10 23.12–8.1 27.2–3.3 3.6
Uleåborg 10.8 24.–28.10 23.12–8.1 6.–10.3 3.6
Björneborg 11.8 24.–28.10 23.12–8.1 20.–24.2 3.6
Rovaniemi 10.8 17.–21.10. 23.12–8.1 6.–10.3 3.6
Seinäjoki 10.8 17.–21.10. 22.12–8.1 27.2–3.3 3.6
Tammerfors 10.8 17.–21.10. 23.12–8.1 27.2–3.3 3.6
Åbo 10.8 17.–21.10. 22.12–8.1 20.–24.2 3.6
Vasa 15.8 17.–21.10. 22.12–3.1 27.2–3.3 3.6