Nyheter

Småbarnspedagogiken firas hela veckan med temat Stöd för barnet i småbarnspedagogiken

Lärare och pedagogisk personal Småbarnspedagogik Lärare och pedagogisk personal
Småbarnspedagogiken firas också denna höst med en egen temavecka 5–9.9.2022. Utgående från den reviderade lagstiftningen, grunderna för planen för småbarnspedagogik och de lokala planerna för småbarnspedagogik har varje barn lika rätt till det individuella stöd som de behöver för sitt lärande, sin utveckling och sitt välbefinnande. Du kan använda temaveckans material i ditt arbete.
Vasuista vauhtia -varhaiskasvatukseen

Målet för temaveckan för småbarnspedagogik är att rikta fokus på den reviderade lagstiftningen och grunderna för planen för småbarnspedagogik, som förpliktigar anordnarna att erbjuda stöd för barnets individuella utveckling, lärande och välbefinnande i större omfattning än tidigare. Förnyelsen medför efterlängtade förändringar inom anordnandet av småbarnspedagogik och den pedagogiska verksamheten.

I centrum för förnyelsen är barnets bästa och barnets rätt till tillräckligt starkt stöd i rätt tid. Ett barn som deltar i småbarnspedagogik har rätt att få allmänt, intensifierat eller särskilt stöd enligt inkluderande principer på det sätt som föreskrivs i lagen om småbarnspedagogik.

Stödet ges utgående från barnets behov med samtidiga pedagogiska, strukturella och vårdinriktade stödåtgärder, dvs. stödformer, vilket till exempel kan innebära olika lösningar för hela gruppen och lösningar i anslutning till lärmiljöerna. Barnet har även rätt till hjälpmedel som krävs för deltagande i småbarnspedagogik.

Kontinuitet i stödet för barnet från småbarnspedagogiken till förskoleundervisningen

Stödet för barnet ska utgöra en konsekvent och kontinuerlig helhet under den tid barnet deltar i småbarnspedagogik och när barnet börjar i förskoleundervisning. När det gäller småbarnspedagogik som erbjuds utöver förskoleundervisningen samordnas eventuellt stöd med det stöd som ges inom förskoleundervisningen.

De förnyade grunderna för planen för småbarnspedagogik har även medfört andra ändringar för de lokala planerna för småbarnspedagogik. I och med förnyelsen har begreppet inklusion och dess betydelse fördjupats och inkluderande principer har blivit en viktigare del av styrdokument. Småbarnspedagogik enligt inkluderande principer är ingenting nytt, men förståelse av dess hela betydelse och förankring i det dagliga arbetet kräver förståelse av begreppet samt pedagogisk kompetens.

Långsiktigt och planmässigt arbete inom småbarnspedagogiken

Med evenemanget vill vi uppmuntra aktörerna inom småbarnspedagogik till ett kontinuerligt och systematiskt arbete inom den småbarnspedagogiska verksamheten. De lokala planerna för småbarnspedagogik har tagits i bruk från början av augusti och konkretiseringen och utvecklingen av stödet för barnet på lokal nivå har inletts i enlighet med de ändrade bestämmelserna.

Utbildningsstyrelsen publicerar under veckans gång olika material på den sedan tidigare bekanta kampanjsidan Småbarnspedagogiken firas med en temavecka. Generaldirektör Minna Kelhä skickar en hälsning till alla yrkesverksamma inom småbarnspedagogiken med en video som publiceras måndagen den 5 september. Därtill publiceras också andra material med anknytning till temaveckan.

Dela upplevelser och insikter i sociala medier med hashtaggen #SmapedDagen

Temaveckan kulminerar i en dag med lokala evenemang fredagen den 9 september. Dagen ger goda möjligheter att visa för vårdnadshavare, kommuninvånare, beslutsfattare och alla som är intresserade av den småbarnspedagogiska verksamheten hur arbetet med de förnyade lokala planerna för småbarnspedagogik har kommit igång: vad stöd för barnet innebär inom småbarnspedagogiken och hur inkluderande principer tar sig uttryck i vardagen inom småbarnspedagogiken.

Gör temadagen till er egen tillsammans med barnen! Dela stämningar i sociala medier med hashtaggen #SmapedDagen.

Temaveckans material publiceras från och med den 5 september på vår kampanjsida.

Världens största föräldrakväll för småbarnspedagogiken 7.9 kl. 17.50 på nätet

Utbildningsstyrelsen ordnar dessutom på samma sätt som förra året under veckan tillsammans med sina samarbetspartner Världens största föräldrakväll för småbarnspedagogiken onsdagen den 7 september kl. 17.50. Temat för föräldrakvällen är Stöd för barnet.

Under kvällen diskuteras den förnyade modellen för stöd för barnet, samarbetet mellan hemmet och småbarnspedagogiken i anslutning till stöd för barnet och hur man kan förebygga att utmaningar uppstår med pedagogisk verksamhet inom småbarnspedagogiken. Hur kan vi tillsammans på bästa möjliga sätt stödja barnets utveckling, lärande och välbefinnande?

Kontaktpersoner för temaveckan 2022:

Kati Costiander kati.costiander [at] oph.fi
Charlotta Rehn charlotta.rehn [at] oph.fi
Heidi Sairanen heidi.sairanen [at] oph.fi

På hela teamet för småbarnspedagogik vid Utbildningsstyrelsens vägnar