Nyheter

Social hållbarhet inom yrkesutbildningen ska stärkas – Utbildningsstyrelsen beviljade 5,4 miljoner euro till ett flertal utvecklingsprojekt

Utbildning och examina Yrkesutbildning Välbefinnande Läromedel Jämlikhet och delaktighet
Utbildningsstyrelsen har beviljat 5,4 miljoner euro i statsunderstöd till nio nätverksprojekt och ett nationellt koordineringsprojekt för att utveckla välbefinnandet inom yrkesutbildningen. Den genomförda ansökningsomgången är den sista inom ramen för utvecklingsprogrammet för kvalitet och jämlikhet inom yrkesutbildning – Rätt att kunna.
 En fräknig ung kvinna ler mot kameran. Framför honom står andra ungdomar med ryggsäckar.

Projektens gemensamma mål är att stärka välbefinnandet i yrkesutbildningen som helhet såväl på gemenskapsnivå som på individnivå. De bidrar också till att föra fram målen för social hållbar utveckling i Agenda2030.

– Det är glädjande att det är en bred grupp av utbildningsanordnare som kommer att genomföra projekten. Det här visar att välbefinnandet upplevs vara ett centralt område för utveckling. Välbefinnandet utgör en betydande del i den studerandes vardag när det gäller smidigheten och möjligheterna att framskrida i studierna, konstaterar enhetschefen Marko Aaltonen.

Genom utvecklingsåtgärderna stärker man på ett mångsidigt sätt de studerandes verksamhet för deltagande och påverkan, stöder välbefinnandet i läroanstaltsgemenskaperna, stärker de studerandes färdigheter att hantera vardagen samt utvecklar ledningen av välbefinnandet. De evenemang som ordnas inom projekten är öppna för alla och resultaten är fritt tillgängliga. Det nationella koordineringsprojektets uppgift är att främja samarbetet mellan projekten och stärka effekterna bland annat genom att stödja arbetet med spridning och införandet av resultaten i verksamheten.

Målet för utvecklingsprogrammet Rätt att kunna är att säkerställa att alla som studerar inom yrkesutbildning ska få en ett starkt yrkeskunnande och goda grundläggande färdigheter för arbete, livet och ett livslångt lärande. Det treåriga programmet för utveckling av kvalitet och jämlikhet i yrkesutbildningen genomförs bland annat genom projekt som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen.

 

Mer information

Undervisningsrådet Sanna Laiho, tfn 029 533 1301, fornamn.efternamn(at)oph.fi

Undervisningsrådet Ingeborg Rask (svenskspråkig utbildning), tfn 029 533 1257, fornamn.efternamn(at)oph.fi