Nyheter

Språklig och kulturell mångfald och rikedom i eTwinning

Erfarenheter Yrkesutbildning Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Småbarnspedagogik Erasmus kouluissa Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Allmänbildande utbildningen eTwinning Digitalisering Internationalisering Kulturell mångfald Lärmiljö Jämlikhet och delaktighet
Även länder i Europeiska unionens närområden kan delta i eTwinning. Inspirerande internationell verksamhet ökar mångfalden och den språkliga rikedomen i pedagogiken och utbildningen. Samarbetet har stor betydelse - eleverna från olika länder kan genuint mötas och lära sig tillsammans.
Ungdomar och globen.

eTwinning-verksamheten skapar mångfald i pedagogik och utbildning. Dessutom ökar samarbetet språkmångfalden och skapar en språklig rikedom i pedagogiken.

Förutom Europeiska unionens medlemsländer kan även länder i EU:s närområden delta i eTwinning. Anställda vid läroanstalter i närområdet, såsom lärare och rektorer inom småbarnspedagogiken och skolorna, kan delta i eTwinning-verksamheten, samarbeta i eTwinning-projekt och vara en del av ett stort inlärningssamfund. De närliggande länderna är Armenien, Azerbajdá, Georgien, Jordanien, Libanon, Moldavien, Tunisien och Ukraina.

Utveckling av internationalism och eTwinning inspirerar

Norra Karelens utbildningssamkommun Riverias utvecklare av internationalism Ara Hayrabedian har flera års erfarenhet av internationellt samarbete. Han har inspirerats av eTwinnings möjligheter och med hjälp av den utvecklat internationell verksamhet på bred front både inom den egna organisationen och med läroanstalter i olika länder.

Samarbetet har också varit livligt med några länder i EU:s närområde. Armenier Ara från Libanon som flyttade till Finland år 1999 har drömt om samarbete med den armeniska utbildningssektorn så länge han varit verksam inom utbildningsområdet.

 

Kuva artikkeliin haastateltavasta.
Ara Hayrabedian

Kontakter uppstår genom en öppen och modig attityd

Ara skapade kontakter till utbildningssektorn i Armenien genom att vara initiativrik och modigt delta i den eTwinning-utbildning som ordnas av armenierna "National Center for Educational Technologies" utan att känna någon där. Snart tog tre skolor i Armenien kontakt och ville samarbeta. Även om Riveria är en yrkesläroanstalt och skolorna i Armenien grundskolor, är turismen ett gemensamt tema för internationellt samarbete. Ara tror att partnerskolan inte alltid behöver vara på samma utbildningsnivå.

- Hur öppnar vi portar om vi inte kan agera på många nivåer? Funderar Ara.

Ara har också samarbetat med en bekant skola och rektorer från Libanon. Med en skola har han till exempel ordnat eTwinning-distansutbildning för grundskolor i Libanon.

- Jag lärde hur eTwinning fungerar och lärarna registrerade sig i eTwinning. Nästa vecka kontaktade Libanons nationella eTwinning-kontor lärarna. Antalet registrerade hade observerats och byrån var beredd att hjälpa och stöda. Alla var så glada över det.

Det internationella samarbetets och erkännandenas betydelse

I det internationella samarbetet är det ofta viktigast att lära sig tillsammans och möta barn, unga och kollegor i olika länder. Även korta möten är betydelsefulla och ger skolan språklig och kulturell mångfald och förståelse. Upplevelsen av meningsfullhet är viktig för elever i olika åldrar.

Ara beskriver att man borde lära känna varandra från de ungas olika kulturer även på annat sätt än genom nyheter och att på riktigt vara i kontakt med varandra. Samarbetets betydelse ökar i en helt annan skala när en ung person i samma ålder, från en helt annan kultur deltar. Detta är också den största orsaken till att Ara är entusiastisk över att närliggande länder deltar. Han betonar att samarbetet mellan länderna är speciellt:

Vi kan ge mycket till dem och de till oss.

Också erkännandet av och synligheten för eTwinning-aktiviteten är av betydelse för läroanstaltens internationella samarbete. Den internationella verksamhetens kvalitet och betydelse märks och erkännandet av ett väl utfört arbete motiverar.

En säker och inkluderande eTwinning som är lätt att använda

Ara upplever att användningen av eTwinning är lättillgänglig och informationssäker. Plattformen betjänar användarna väl och samarbetet är enkelt. Barn och unga kan också arbeta på sidan, lägga till material och kommunicera med varandra. Han lyfter fram det som en absolut fördel att alla elever i eTwinning kan delta i internationell verksamhet.

I och med plattformen behöver man inte heller fundera på en separat webbplats för projektet.

– eTwinning är en mycket enkel och färdigbyggd plattform, berättar han och tillägger, – Det bästa är att den är gratis. Vad kan vara mer lockande?

Kontinuitet i det internationella samarbetet

Det finns många planer för framtiden, såsom ökat samarbete med Georgien och Armenien. Gemensamma planer ger kontinuitet i det internationella samarbetet och håller nätverken aktiva.

Dessutom planeras ett litet eTwinning-projekt med en skola från Libanon. Ara upplever att det viktigaste är att bemöta eleverna och börja lätt.

– Samarbetet kan öka småningom och möjligheterna öppnas.

Aras specifika tips för eTwinning och samarbetet med EU:s närområden

  • Kontrollera att uppgifterna i din eTwinning-profil är uppdaterade: Vem du är, vad du är intresserad av och vilka språk du kan.
  • Ta modigt och öppet kontakt och var inte rädd för att ta initiativ. Man kan lära sig av allt samarbete!
  • Börja lätt och med små projekt. Samarbetet och nätverken byggs upp så småningom.
  • Lär och ge! Det viktigaste inom utbildningsområdet är undervisning och glädje i att ge - om dessa inte finns så lär vi oss inte heller själva.