Nyheter

Statsandelsfinansieringen för gymnasieutbildning och uppgifter som överförs till KOSKI

Tjänster Statsandelar
College utrymme från ovan.

Vi har uppdaterat anvisningen som riktar sig till anordnare av gymnasieutbildning och läroanstalter och som gäller uppgifter som överförs till informationsresursen KOSKI och beräkningen och fastställandet av statsandelsfinansieringen.

Till anvisningen har information lagts till om utbildning som handleder för examensutbildning i samband med gymnasiestudier samt gällande utbildning som förbereder för gymnasieutbildning.