Nyheter

Statsunderstöd på fem miljoner för främjande av välbefinnande i yrkesutbildningen

Utbildning och examina Yrkesutbildning Välbefinnande Jämlikhet och delaktighet
Utbildningsstyrelsens öppnar 28.9.2022 en ansökan om statsunderstöd för socialt hållbar yrkesutbildning. Ansökan ingår i utvecklingsprogrammet för kvalitet och jämlikhet inom yrkesutbildningen Rätt att kunna. Målet med ansökan är att stärka välbefinnande, likabehandling och jämlikhet i yrkesutbildningen. För ändamålet har man reserverat cirka fem miljoner euro.
iloisia opiskelijoita portailla
Opiskelijaporukka portailla

Genom statsunderstödet främjar man de studerandes välbefinnande samt välbefinnandet i läroanstaltsgemenskapen på ett mångsidigt sätt. Nätverksprojekten ska stärka de studerandes verksamhet för deltagande och påverkan, stödja välbefinnandet i läroanstaltsgemenskaperna för att främja likabehandling och jämlikhet, stärka de studerandes färdigheter att hantera vardagen samt utveckla ledningen av välbefinnandet.

Ett genomgående tema i utvecklingsverksamheten är stärkandet av likabehandling och jämlikhet. Projekten bidrar till att föra målen för social hållbar utveckling i Agenda2030 framåt. Målet är också att utvidga utvecklingsåtgärderna till att omfatta studerandegrupper, branscher och utbildningsanordnare som inte tidigare har varit med i utvecklingsprojekt för välbefinnande.

I ansökan finansieras även ett nationellt koordineringsprojekt som följer upp, stöder och styr hela projektnätverkets utvecklingsarbete. Koordineringen genomförs i tätt samarbete med Utbildningsstyrelsen.

Anordnare av yrkesutbildning och aktörer inom tredje sektorn kan ansöka om statsunderstödet. Ansökningstiden börjar 28.9.2022 och tar slut 1.11.2022. Beslutten fattas i december. 

Utbildningsstyrelsen ordnar ett informationstillfälle 6.10.2022 kl. 14–15 på Teams (på finska). Informationstillfället är öppet för alla och anmälningslänken finns på evenemangssidan.

Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen genomför utvecklingsprogrammet Rätt att kunna under åren 2020-2022. Målet för utvecklingsprogrammet är att alla studerande inom yrkesutbildningen ska få ett starkt yrkeskunnande och goda grundläggande färdigheter för arbetet, livet och det livslånga lärandet.

 

Mer information

Undervisningsråd Ingeborg Rask, tfn +358 29 533 1257, fornamn.efternamn(at)oph.fi (svenskspråkig yrkesutbildning)
Undervisningsråd Sanna Laiho, tfn +358 29 533 1301, fornamn.efternamn(at)oph.fi (finskspråkig yrkesutbildning)