Nyheter

Största delen av Utbildningsstyrelsens stödmaterial för läsåret 2022–2023 har publicerats

Aktuellt Vuxenutbildning Yrkesutbildning Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete Småbarnspedagogik Coronaviruset Ukraina
Vi har redan nu uppdaterat våra stödmaterial för det nya läsåret och de står till förfogande för anordnare av småbarnspedagogik och utbildning när det är dags att återvända till arbetet efter semesterperioden. Tyngdpunkten i coronamaterialet ligger på återhämtning. Även materialhelheten som berör Ukraina är uppdaterad. Våra material hjälper också med att förbereda sig för att den rådande situationen med flera samtidiga störningar i samhället fortsätter.
Mannen står på en brygga när solen går ner

Personalen inom småbarnspedagogiken, i skolorna och läroanstalterna har gjort ett mycket viktigt och fint arbete för att trygga lärandet, välbefinnandet och den dagliga verksamheten under den exceptionella tiden som pågått länge. Man har lyckats utveckla resiliensen och kriståligheten samt börjat återhämta sig från coronasituationen. Man har lärt sig nytt och hittat nya verksamhetssätt och styrkor som kan användas nu och i framtiden. Det har likaså kunnat vara nödvändigt att ta i bruk verksamhetsmodeller som det finns skäl att avstå från när situationen har stabiliserats.

Det har hela tiden varit centralt att trygga en så vanlig och god vardag som möjligt för barn, unga och vuxna. Arbetet med detta fortsätter även under läsåret 2022–2023. Samtidigt är det viktigt att sköta om hela personalens, även chefernas, välbefinnande och ork så att de kan koncentrera sig på undervisnings- och handledningsarbetet och det småbarnspedagogiska arbetet.

Den utdragna situationen med flera samtidiga störningar kräver återhämtning, så semestrarna kommer lägligt. Innan arbetet under det nya läsåret fortsätter är det viktigt att man vilar sig, slappnar av och gör sådant som ger en glädje. Vi önskar alla som arbetar inom småbarnspedagogiken och utbildningen en riktigt uppfriskande semester!

Vi har redan nu till stor del uppdaterat våra stödmaterial för läsåret 2022–2023, så det är färdiga när ni igen i era egna tidtabeller behöver dem. Somliga stödmaterial saknar ännu svensk översättning. Vi publicerar de svenskspråkiga versionerna så snart som möjligt.

Nästa läsår ordnas småbarnspedagogik och utbildning i enlighet med lagstiftningen under normala förhållanden

Läsåret 2022–2023 ordnas småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och utbildningen på andra stadiet i enlighet med lagstiftningen under normala förhållanden. Detta innebär att de temporära lagändringar som föreskrivits på grund av coronasituationen inte längre gäller.

På vår webbplats finns anvisningar för återhämtning från coronasituationen, men också information om hur man förbereder sig på att situationen fortsätter. Vårt stödmaterial för återhämtning från coronasituationen har uppdaterats utifrån olika undersökningar och utredningar. Sådan information som före läsårets början har föråldrats har strukits ur helheten om beredskap.

Under sommaren berättar vi skilt om eventuella förändringar i coronasituationen. Alla våra stödmaterial finns som bekant på adressen oph.fi/sv/corona.

Stödet inom småbarnspedagogik och utbildning till personer som flytt från Ukraina fortsätter

Stödet till ukrainare inom småbarnspedagogik och utbildning fortsätter också under det nya läsåret. Stödmaterialet i anknytning till detta finns på vår webbplats på adressen oph.fi/sv/ukraina.

Enligt uppgifter från Varda- och Koski-datalagren har antalet personer som flytt från Ukraina och som placerats inom småbarnspedagogiken och utbildningen ökat varje vecka. De senaste siffrorna om de ukrainska flyktingarna inom småbarnspedagogiken och utbildningen har just publicerats och vi uppdaterar dem nästa gång i början av augusti.

Vi följer situationen för personer från Ukraina också med hjälp av enkäter till anordnare av småbarnspedagogik och utbildning, vilka även ger information om dem som väntar på en plats inom småbarnspedagogiken eller utbildningen, samt om kommunens beredskap att inkludera personer som kommer från Ukraina i undervisningsväsendet. Enligt den senaste enkäten verkar det som om placeringen av ukrainare i den finländska småbarnspedagogiken och utbildningen har gått ganska bra. Nästa enkät genomförs i början av hösten.

Som en del av den normala beredskapen kan man förbereda sig på att situationen med flera samtidiga störningar fortsätter

Det är bra om anordnarna av småbarnspedagogik och utbildning förbereder sig på att situationen med flera samtidiga störningar fortsätter. Detta kan göras som en del av den normala beredskapen. Utöver den fortsatta coronasituationen och konsekvenserna av Rysslands attack mot Ukraina finns det skäl att ta i beaktande  eventuella hybrid- och cybersäkerhetshot samt informationspåverkan. 

Det lönar sig för kommunerna att förbereda sig för att småbarnspedagogik och utbildning kan ordnas så fullständigt och jämlikt som möjligt även i krissituationer.

Vi har också publicerat anvisningar om beredskap för hybrid- och cybersäkerhetshot samt för informationspåverkan. På våra corona- och Ukraina-sidor finns dessutom stödmaterial om kristålighet.

Vi gick igenom situationen och stödmaterialet för det nya läsåret på ett webbinarium som hölls den 15 juni 2022 tillsammans med experter inom småbarnspedagogik och utbildning. Du kan bekanta dig med webbinariet i efterhand genom inspelningen och presentationsmaterialet som finns på vår webbplats.