Nyheter

Stöter du på frågor som gäller högskoleutbildning för invandrare i ditt arbete? SIMHE-tjänsterna erbjuder stöd

Program Högskoleutbildning Internationalisering Integration Kulturell mångfald Utbildning för invandrare
SIMHE-högskolorna på kartan.
SIMHE-högskolorna på kartan

Stöter du på frågor som gäller högskoleutbildning för invandrare i ditt arbete? Frågor som gäller invandrares och asylsökandes högskoleutbildning löses speciellt vid Supporting Immigrants in Higher Education in Finland SIMHE-högskolorna. Högskolorna är tio till antalet.

Målet för SIMHE-verksamheten är att sprida god praxis och goda modeller nationellt. Målet för tjänsterna är att smidigare identifiera och erkänna tidigare kunskaper hos högutbildade invandrare samt att handleda dem till högre utbildning, en färdig examen eller sysselsättning på den finländska marknaden nationellt och regionalt.

Lär dig mer om SIMHE-tjänsterna

Kunskap om SIMHE-tjänsterna kan vara till nytta för exempelvis personer som arbetar med handledning, personal vid högskolor, personal vid arbets- och näringsbyråer och personal inom mottagandetjänster.

Videor och webbinarier riktade till personer som arbetar med temat har producerats om SIMHE-tjänsterna. Två webbinarier har hållits (på finska) om SIMHE-tjänsterna. Webbinarierna presenterar SIMHE-tjänsterna i allmänhet samt ett särskilt tema som lyfts upp. Temat för det första webbinariet den 15 oktober 2021 var god praxis inom handledning. Temat för det andra SIMHE-webbinariet den 19 augusti 2022 var förberedande studier för högskoleutbildning.