Nyheter

Temat för den nationella skolfreden är att alla ska ha en vän

Aktuellt Yrkesutbildning Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Lärare och pedagogisk personal
Den landsomfattande skolfreden utlyses den 17 augusti i Joensuu. Som tema för skolfreden läsåret 2022–2023 har eleverna valt kompisfärdigheter – ”Kaikille kaveriksi – Vän med alla”.
Valtakunnallinen koulurauhateema haastaa löytämään kaikille kaverin.

Den nationella skolfreden för läsåret 2022–2023 utlyses onsdagen den 17 augusti kl. 10–11 i Joensuu Areena. Det är möjligt att delta i evenemanget i skolorna och läroanstalterna via en livestream. Skolfreden utlyses för redan trettioandra gången.

Eleverna valde kompisfärdigheter som tema för skolfreden läsåret 2022–2023. Temat påminner om att ta andra i beaktande och att inkludera alla.

I skolfredsarbetsgruppen i Joensuu medverkar elever från Utran koulu, Pielisjoen koulu, Niittylahden koulu, Joensuun steinerkoulu och Kuokkala svenska skola i Jyväskylä. 

En trygg skola skapas tillsammans

Vuxna och skolgemenskapen har en viktig roll som stöd för barn och ungas kompisrelationer. Med temat kompisfärdigheter vill eleverna påminna vuxna om deras ansvar för att förebygga ensamhet.

– Om du som vuxen märker att någon är ensam, tro inte alltid på barnet eller den unga som säger att allt är bra. Att erkänna att man känner sig ensam upplevs som lite pinsamt. Vuxna kan utgöra ett stöd för uppkomsten av vänskapsrelationer.

Utbildningsstyrelsens generaldirektör Minna Kelhä lyfter fram att mobbning ofta har en koppling till ensamhet och lätt påverkar atmosfären i skolan som helhet.

– I en skolgemenskap fri från mobbning och diskriminering kan alla känna sig trygga och må bra. Det är viktigt att man vågar berätta om mobbningen för någon vuxen i skolan och hemma. Endast då är det möjligt att faktiskt ingripa vid mobbning, säger Kelhä.

I Skolfredsprogrammet ingår även en virtuell föräldrakväll

Finlands Föräldraförbund ordnar en föräldrakväll i anslutning till skolfreden torsdagen den 18 augusti klockan 18. Temat för kvällen är Positiv pedagogik i samarbete mellan hemmet och skolan.

I föräldrakvällen som ordnas på den digitala plattformen Zoom är personalen vid alla skolor och läroanstalter samt föräldrar välkomna att delta. Anmäl dig till föräldrakvällen senast 16.8.

Skolfredsprogrammet koordineras av Mannerheims Barnskyddsförbund, Polisstyrelsen, Utbildningsstyrelsen, Folkhälsan och Finlands Föräldraförbund. Syftet med programmet är att främja välbefinnande och trygghet inom skolgemenskapen. De centrala principerna för programmet är elevernas delaktighet, gemenskap och gemensamma aktiviteter.