Nyheter

Under den europeiska idrottsveckan motionerade man runtom i Finland, tackade aktörer inom idrottsbranschen och firade föreningarnas gemenskap

Program Idrott och sport Erasmus+ Erasmus+ för motions- och idrottsområdet – Sport Gymnastik
Europeiska idrottsveckan firades i Finland med olika evenemang, utmaningar och kampanjer både lokalt och nationellt. Under veckan ordnade kommuner, skolor och organisationer lokala #BeActive-evenemang där cirka 100 000 barn och unga motionerade. I evenemangen deltog över 100 idrottsaktörer som fick presentera sin egen gren och verksamhet för regionens barn och unga. Den årliga europeiska idrottsveckan är EU-kommissionens initiativ för att främja motion och hälsosamma levnadsvanor.
Seuratoimijat #BeActive-tapahtumassa

Invigning i Prag 2223.9 

Europeiska idrottsveckan öppnades officiellt den 23 september i Prag, i EU:s ordförandeskapsland Tjeckien. I samband med invigningen fördjupade man sig i idrottssektorns prioriteringar under det tjeckiska ordförandeskapet: hållbar och tillgänglig idrottsinfrastruktur samt främjande av EU:s värderingar inom idrotten med hjälp av förebilder. Under seminariet Conference on Sustainable and Accessible Sports  Infrastructure, som ordnades av ordförandelandet, hördes expertanföranden från olika delar av Europa. Seminariepanelen visade också upp finländskt kunnande, då Marisofia Nurmi från Helsingfors universitet i sitt anförande berättade om projektet Yhdenvertainen liikunnallinen lähiö (Likabehandling i förorten) (YLLI), som ingår i förortsprogrammet 2020–2022 som koordineras av miljöministeriet.  

I samband med seminarierna kunde de europeiska staterna tillsammans med EU-kommissionen underteckna ett löfte om att öka befolkningens motion i sitt eget land. Nio nya länder undertecknade löftena, vilket ökade antalet länder som gett löften till 84. Tiina Kivisaari, ledare för ansvarsområdet för motion och idrott vid undervisnings- och kulturministeriet, undertecknade Finlands åtagande tillsammans med EU-kommissionären för idrottsfrågor Mariya Gabriel redan i juni 2022. Finlands löfte är att främja en motionsinriktad livsstil i olika ålders- och befolkningsgrupper i enlighet med regeringsprogrammet genom att genomföra den riksomfattande Rörelse-helheten. 

 

Undervisnings- och kulturministeriet deltar i den europeiska idrottsveckan

Opetusministeri Li Andersson pitämässä #BeActive-kylttiä

Undervisnings- och kulturministeriet skapar förutsättningar för en motionsinriktad livsstil för hela befolkningen. Målet är att hela Finlands befolkning ska röra på sig tillräckligt med tanke på hälsan och välbefinnandet. Undervisningsminister Li Andersson uppmuntrar alla till att öka vardagsmotionen och vetenskaps- och kulturminister Petri Honkonen uppmuntrar till idrott genom hobbyer.  

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen pitämässä #BeActive-kylttiä

- Den europeiska idrottsveckan är en god chans för barn och unga att bekanta sig med olika motionsformer och hitta en hobby som de tycker om, sammanfattar minister Honkonen.  

Minister Honkonen gladde sig också över att många föreningsaktörer deltog i lokala evenemang runt om i Finland under idrottsveckan.  

 

Europeiska idrottsveckans kampanjer och evenemang

Paraurheiluleiri

Utöver kommunerna och skolorna deltog Finlands Paralympiska Kommitté i den europeiska idrottsveckan genom att ordna verksamhet för unga idrottare och motionärer med funktionsnedsättning. I början av veckan samlades synskadade idrottare på ett flergrensläger i idrottscentret Pajulahti. Under veckan inleddes också de årliga Valtti-motionstesterna. I paralympiska kommitténs Valtti-program letar man efter motionshobbyer för personer med funktionsnedsättning och personer som behöver stöd för idrott. Programmet inleddes 2016 som en del av Erasmus+ Sport-projektet.   

En av de mest synliga kampanjerna under den europeiska idrottsveckan på riksnivå var Tränardagen som koordinerades av Suomen Valmentajat rf. Söndagen den 25 september tackades idrottstränarna för deras värdefulla arbete och de fick erkännande i sociala medier med #kiittikoutsi, #thankscoach och #beactive. Tränarnas dag-kampanjen fick en rekordartad popularitet i medierna: i sociala medier fick de offentliga kontona 3,4 miljoner visningar och de traditionella mediernas bevakning om Tränarnas dag visades 5,8 miljoner gånger. Suomen Valmentajat rf ordnade också ett utbildnings- och nätverksevenemang för unga tränare fredagen den 30 september. Under evenemanget diskuterades aktuella frågor med anknytning till att vara idrottstränare, såsom att ingripa i osakligt beteende. Evenemanget var en del av projektet Fair Coaching som finansierades av Erasmus+ Sport.  

Under den europeiska idrottsveckan lyfte man också fram föreningar och deras värdefulla verksamhet. Tisdagen den 27 september utmanade Finlands olympiska kommitté alla att klä sig i sin favoritförenings färger och publicera bilder i sociala medier med hashtaggarna #seurapaitapäivä och #seurasydän. Under veckan uppmuntrades också motions- och idrottsföreningar att utbilda sig. Regionförvaltningsverket ordnade ett webbinarium om högklassig organisering av hobbyverksamhet och tränarna uppmuntrades att bekanta sig med Mieli rf:s webbkurser inom projektet Nuori mieli urheilussa (Ett ungt sinne i idrotten).      

I år firades för första gången i samband med europeiska idrottsveckan dagen Tack för förhållandearbetet den 29 september, vars syfte var att lyfta fram det betydelsefulla arbete som utförts av dem som ansvarar för förhållandena inom idrott. Suomen Liikunnan Ammattilaiset rf, som koordinerade kampanjen, ville framhäva yrkesskickligheten hos de som arbetar med förhållanden inom idrott. I Finland finns det uppskattningsvis 39 000 idrottsanläggningar vars sammanlagda värde är cirka 10 miljarder euro. Finland är det enda landet i världen där det finns en egen yrkesexamensutbildning och specialyrkesexamensutbildning för skötsel av idrottsanläggningar.  

Europeiska idrottsveckan finansieras genom Erasmus+ Sport-programmet, som erbjuder idrottsaktörer många möjligheter att utveckla sin verksamhet och nätverka internationellt. Läs mer om möjligheterna eller kontakta oss!

 

Texten: Viola Asunmaa