Nyheter

Uppdatering 3.3: Rysslands attack mot Ukraina påverkar pågående projekt inom EU-programmen samt den internationella mobiliteten

Aktuellt Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Ungdomssektorn Erasmus+ Allmänbildande utbildningen Erasmus+ för motions- och idrottsområdet – Sport Europeiska solidaritetskåren Internationalisering Ukraina
På grund av krisen i Ukraina tillämpas så kallat force majeure-förfarande inom pågående projekt och internationell mobilitet som understöds med medel ur Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren.
 Europeiska unionens flagga.

Nyheter uppdaterade 3.3: Tillagd instruktioner för Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren-insatser som administreras av Europeiska kommissionen.

Vilka projekt och vilken internationell mobilitet som force majeure-förfarandet berör avgörs från fall till fall. Tillämpningen av force majeure-regeln gäller utöver Ukraina och Ryssland även sådana grannländer till Ukraina som inte är medlemmar i Europeiska unionen.

Det är möjligt att avbryta EU-programmens projekt eller mobilitetsperioder som pågår i förutnämnda länder. Extra kostnader som uppkommer av att avbryta ett projekt eller en mobilitetsperiod kan godkännas som exceptionella kostnader (exceptional costs), organisationsbidrag eller som överföring av bidrag till ett annat land som hör till samma bidragspost. 

När force majeure-regeln tillämpas kan en förmånstagare flexibelt avboka eller senarelägga planerade mobilitetsperioder eller projekt eller välja att genomföra dem i ett annat land. Det här gäller både mobilitet som riktar sig till ett annat land och mottagande mobilitet.

Personer som avbryter en mobilitetsperiod och återvänder till sitt hemland ska utreda om det är möjligt att fortsätta utbytesperioden virtuellt med den mottagande organisationen.   

Om det deltar ukrainska medborgare i projekt som genomförs i Finland inom ramen för Erasmus+ eller Europeiska solidaritetskåren rekommenderas att man inom projektet utreder möjligheten att utgående från programreglerna förlänga vistelsen i landet för de ukrainska deltagarna.  

När det gäller pågående och inkommande ansökningsomgångar under våren ska man i fråga om Ryssland och Belarus förhålla sig ytterst avhållsamt om något av dessa länder är samarbetspartner i ett projekt eller målland för mobilitet. Utrikesministeriet har utfärdat stränga restriktioner för resor till bägge länderna. Därtill kan det vara väldigt svårt att sköta det praktiska samarbetet med dessa länder och det kan förekomma störningar i betalningstrafiken. 

Följ utrikesministeriets reserekommendationer

Utbildningsstyrelsen uppmanar alla som planerar resor utomlands att följa utrikesministeriets reserekommendationer. Den sändande finländska organisationen ska noggrant följa med också den mottagande instansens bedömning av den lokala situationen. För närvarande ersätter Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren inhiberade resor med force majeure-förfarande endast i fråga om grannländer till Ukraina som inte är medlemmar i EU (Europeiska kommissionens beslut).

Utbildningsstyrelsen fördömer Rysslands attack mot Ukraina och hoppas på omedelbar fred i Ukraina. Våra riktlinjer som berör krisen i Ukraina är avsedda att stödja Ukraina; de riktar sig inte emot ryska personer. 

Om det uppstår frågor kring EU-programmen och krisen i Ukraina, vänligen kontakta Utbildningsstyrelsen, som är nationellt programkontor för Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren i Finland. När det gäller Erasmus+ eller Europeiska solidaritetskåren-insatser som administreras av Europeiska kommissionen, vänligen kontakta din projektkontaktperson på Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (EACEA) eller den allmänna e-postadressen till insatsen. 

Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren:
•    Erasmus+ för högskoleutbildning: erasmus.korkeakoulutus [at] oph.fi
•    Erasmus+ för yrkesutbildning: erasmus.ammatillinen [at] oph.fi
•    Erasmus+ för allmänbildande utbildning: erasmus.yleissivistava [at] oph.fi
•    Erasmus+ för vuxenutbildning: erasmus.aikuiskoulutus [at] oph.fi
•    Erasmus+ för ungdomssektorn: nuoriso [at] oph.fi
•    Erasmus+ Sport: Sport [at] oph.fi
•    Europeiska solidaritetskåren: nuoriso [at] oph.fi