Nyheter

Uppmuntrande lärupplevelser för att berika skolans vardag – beställ en utbildning under lärararbetsdagar!

Program Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Småbarnspedagogik Erasmus+ Erasmus+ Allmänbildande utbildningen eTwinning Digitalisering Internationalisering Lärare och pedagogisk personal
Kuva osallistumistodistuksesta eTwinning-koulutukseen.

eTwinning erbjuder många olika möjligheter för att utveckla lärares kunskaper. En av dem är vårt paket, som kan tillgodoräknas som utbildning under lärararbetsdagar (veso). Som utbildare anlitar vi erfarna eTwinning-ambassadörer, som själv jobbar som lärare. Så förmedlas kunskapen från en lärare till en annan.

Inspirerande workshop med erfarna utbildare

Våra workshoppar, som kan tillgodoräknas under lärararbetsdagar (veso), är både producerade och dras av våra eTwinning-ambassadörer, som är experter på eTwinning. De vet hur eTwinning möjliggör upplevelser av internationellt samarbete för alla elever i skolans vardag. De berättar, hur eTwinning-projekten fungerar som verktyg för att uppnå läroplanens mål och hur man kan utnyttja eTwinning i ämnesöverskridande arbete. De vet att eTwinning-projekt motiverar både elever och lärare till studier och arbete. ”För elevernas skull” är deras motto.

En eTwinning workshop som en utbildning under lärararbetsdagar (veso)

I den allmänbildande utbildningen har lärare en viss mängd timmar för utbildning som kan tillgodoräknas under lärararbetsdagar (veso) under ett läsår. I många kommuner och städer kan läraren komma överens med rektorn eller utbildningsanordnaren ifall hen får godkänt den utbildning hen valt som arbetstid.  

För vår workshop, som kan tillgodoräknas under lärararbetsdagar (veso), har eTwinning-ambassadörerna Ritva Metso och Antti Piiroinen producerat ett tretimmarspaket, som består av tre entimmes perioder. Under den första timmen presenterar Antti och Ritva eTwinnings portal och plattform. Under den andra timmen visar de exempel på eTwinning-projekt. Den tredje timmen reserveras för samarbete i smågrupper. Här kan deltagarna diskutera och planera egna, möjliga eTwinning-projekt.

Antti och Ritva erbjuder det här utbildningspaketet minst fyra gånger under ett läsår på nätet. Deras tretimmarspass är skräddarsytt för språklärare och det är en fin möjlighet att utbyta idéer nationellt. Deltagarna har upplevt detta givande. De konkreta exemplen på eTwinning-projekt, tips till hur hitta projektpartners och möjligheterna till diskussioner har också upplevts som ett värdefullt inslag.

Kontakt till omvärlden och digitala verktyg som utvecklar sociala kunskaper

Internationalisering, digitala arbetssätt, kooperativt lärande och olika inlärningsmiljöer finns i grunderna för läroplanerna. Kunskaper i internationellt samarbete och samarbete med aktörer utanför den egna skolan är viktiga. eTwinning skapar på ett naturligt sätt ramar för europeiskt samarbete, väldigt ofta ämnesövergripande. I eTwinning-projekten använde man ofta informations- och kommunikationsteknik på ett pedagogiskt meningsfullt sätt. Då stöder användningen av de digitala verktygen både utvecklingen av samarbetskunskaperna och de pedagogiska målen. Typisk är, att både elever och lärare lär sig nytt. eTwinning-projekt är utmärkta verktyg till att uppnå läroplanens mål.

Alla lärare och rektorer kan beställa från Utbildningsstyrelsens eTwinning-team en workshop, som kan tillgodoräknas under lärararbetsdagar (veso). Utbildningen kan skräddarsys för kommunens, stadens eller den egna skolans behov och den är kostnadsfri. Målgruppen för eTwinning är skolornas personal, inte endast språklärare. Workshoppen kan ordnas på webben eller vid skolan med fika. Utbildningarna på nätet dras av två ambassadörer, till skolan kommer en ambassadör. Vid behov gör vi betyg. Kortare infon och workshoppar är naturligtvis också möjliga.

När du beställer vårt nyhetsbrev får du information och de möjligheter vi erbjuder för kompetensutveckling. Kom också ihåg att följa oss på sociala medier!

Beställ en utbildning med epost: eTwinning(at)oph.fi