Meddelanden

Utbildningsexporten fortsätter att växa – Kide science vann det första kvalitetspriset för finländsk utbildningsexport

Aktuellt Utbildningsexport
Den sammanlagda omsättningen för medlemsföretagen och organisationerna i Education Finland-utbildningsprogrammet uppgick 2021 till sammanlagt 647 miljoner euro. Ökningen var 29 procent jämfört med året innan.
Läraren och eleverna studerar kartan.

Utifrån en enkät som genomfördes bland medlemsföretagen och medlemsorganisationerna i Utbildningsstyrelsens program Education Finland fortsatte utbildningsexporten att öka 2021. Resultaten av enkäten visar att coronapandemin försvårade en del av affärstransaktionerna, men majoriteten har till och med lyckats påskynda sin tillväxt under det senaste året. Intresset för finländsk kompetens och utbildningslösningar ökar fortfarande.

Omsättningen för utbildningsexporten för medlemmarna i programmet Education Finland har utvecklats gynnsamt under de senaste åren. År 2019 uppgick omsättningen till 387 miljoner euro, år 2020 till sammanlagt 498 miljoner euro och år 2021 till sammanlagt 646 miljoner euro. Ökningen jämfört med året innan var alltså nu 29 procent. Enligt Education Finlands färdplan för utbildningsexport 2020–2023 är målet på lång sikt att öka utbildningsexportens värde i Finlands ekonomi till en miljard euro före 2030.

Den största omsättningen i läromaterial och högskolornas utbildningstjänster

Mångfalden av aktörer inom programmet Education Finland beskriver på ett bra sätt Finlands omfattande utbud av utbildningsexport från småbarnsfostran till högskoleutbildning och fortbildning i arbetslivet. Inom programmet arbetar flest utbildningsexportföretag med undervisningsteknologi. De största sektorerna mätt i omsättning är läromaterial samt högskolornas examensutbildning och konsulttjänster.

En betydande del av utbildningsexportens aktörer har fortfarande liten omsättning. Av Education Finlands medlemsföretag genererar cirka hälften omsättning på 50 000–500 000 euro per år. 16 medlemsföretag omsätter mer än så.

– Coronapandemins inverkan på utbildningsexporten bekämpades snabbare än väntat. Samtidigt skedde ett stort digitalt språng ute i världen, vilket nu har möjliggjort helt nya modeller för utbildnings- och kunskapsaffärsverksamhet. För närvarande finns det efterfrågan särskilt på lärarutbildning, digitala lösningar och utbildning i arbetslivet, konstaterar Jouni Kangasniemi, programdirektör för Education Finland.

Kide Science belönas med det nya kvalitetspriset för utbildningsexport

Onsdagen den 1 juni 2022 belönades Finlands bästa utbildningslösning i tävlingen Education Finland Award för första gången. Tävlingen ordnades i samarbete med programmet Education Finland, Oppiva Invest Oy och Finlands eOppimiskeskus.

Vinnaren var Kide Science, som fokuserar på vetenskapsfostran för barn i åldern 3-8 år.

– Tävlingens vinnare gör inlärningen av naturvetenskaper och matematik genuint rolig och erbjuder sina användare insikter och glädje i lärandet. Lösningen är pedagogiskt stark, visuellt angenäm och bra produktifierad. Kide Science är i god tillväxttakt och har även under coronapandemin lyckats förnya affärsmodellen så att den motsvarar den förändrade efterfrågan, gläder sig Tuomo Puumala, ordförande för tävlingsjuryn.

Ordförande för juryn i Education Finland Award var undervisnings- och kulturministeriets statssekreterare Tuomo Puumala. De övriga medlemmarna i juryn var generaldirektör Minna Kelhä från Utbildningsstyrelsen, verkställande direktör Aija Bärlund från FIBAN, Marimekkos styrelseordförande Mika Ihamuotila, direktör Lenita Toivakka från Centralhandelskammaren och professor, forskningsdirektör Jarmo Viteli från Tammerfors universitet.

Ytterligare information

Jouni Kangasniemi, programdirektör, Education Finland, Utbildningsstyrelsen
+ 358 405 179 222, fornamn.efternamn [at] oph.fi

Martina Nisula, sakkunnig, Education Finland, Utbildningsstyrelsen
+ 358 50 478 6604, fornamn.efternamn [at] oph.fi

Syftet med programmet Education Finland är att påskynda den finländska utbildningsexporten, främja nätverksbildningen inom branschen och tillgången till högklassiga utbildningslösningar i världen. I programmet ingår 130 företag och utbildningsorganisationer som bedriver ledande utbildningsexport i Finland. www.educationfinland.fi

Oppiva Invest Oy är ett statligt bolag med specialuppgifter. Den erbjuder kapitallån till företag som utvecklar och erbjuder inlärningslösningar för yrkesutbildning eller gör finländsk utbildningsexport. www.oppivainvest.fi

Suomen eOppimiskeskus ry är en riksomfattande förening som främjar användningen av webbundervisning och digitala undervisningsmetoder, forskning och utvecklingsarbete i företag, läroanstalter och andra organisationer. www.eoppimiskeskus.fi