Nyheter

Utveckling av innehållet i merkonomutbildningen - grunderna för grundexamen i affärsverksamhet revideras

Internationalisering Yrkesutbildning Examensgrunder Handel, administration och juridik
Merkonomutbildningen utgör grundexamen inom handel och administration på andra stadiet. Av en merkonom krävs kundorienterat kunnande inom affärsverksamhet samt kommunikations- och interaktionsfärdigheter även på främmande språk. Den som utbildat sig till merkonom arbetar på ett företagarinriktat sätt och har fått färdigheter i ekonomiförvaltning. Efter att ha avlagt examen har merkonomen också färdigheter att arbeta med försäljning av produkter och tjänster. Merkonomen kan till exempel arbeta med uppgifter inom ekonomiförvaltning, med kontorsarbete, inom handelsbranschen eller som företagare.
Studenter vid datorn.

I de reviderade grunderna för grundexamen i affärsverksamhet kommer man att införa de nya enhetliga bedömningskriterierna för de yrkesinriktade examensdelarna som är gemensamma för alla yrkesinriktade grundexamina. För att kunna införa de nya bedömningskriterierna är det nödvändigt att formulera om kraven på yrkesskicklighet. I revideringsarbetet beaktas också kraven på en hållbar livsstil och digitaliseringens inverkan på affärslivet och kompetensbehoven.

Vid revideringen av grundexamen i affärsverksamhet stärker man kompetensinriktningen och uppdaterar innehållet i examen, så att det bättre svarar mot arbetslivets kompetensbehov, arbetshelheter och arbetsprocesser. Samtidigt utreder man om det i arbetslivet finns ett behov av att ändra uppbyggnaden av examen och lägga till nya examensdelar.

Delta i revideringsarbetet!

Utbildningsstyrelsen bereder grunderna för grundexamen i affärsverksamhet i samarbete med Tampereen seudun ammattiopisto Tredu. Målet är att de nya examensgrunderna ska träda i kraft 1.8.2024.

Arbetet med att revidera examensgrunderna är en öppen process, där såväl lärare som övrig personal, studerande och alla inom branschen är välkomna att delta. Beredningen av examensgrunderna sker i workshoppar på nätet.

Det finns redan en öppen enkät om komptensbehoven och utvecklingen av innehållet i grunderna för grundexamen i affärsverkamhet och vi hoppas att du vill dela med dig av din syn på utvecklingsbehoven.

Du kan också delta i webbinarierna och workshopparna för revideringsarbetet. Startseminariet ordnas 22.9.2022 kl. 12-15 (på finska).