Nyheter

Vad behöver handledare veta om erkännande av examina och språkkunskaper?

Program Euroguidance Integration Livslång vägledning Utbildning för invandrare Erkännande av examina
Officiellt erkännande av examina eller språkkunskaper kan bli aktuellt om man planerar att studera eller arbeta utomlands. Personer som flyttat till Finland från andra länder kan behöva ansöka om erkännande av sina tidigare studier eller språkkunskaper för att få en studieplats, arbete eller medborgarskap. Saara Kalajoki och Salla Lauerma berättar vad yrkespersoner inom handledning behöver veta om detta.
Henkilöitä työskentelemässä työpöydän ääressä

Saara Kalajoki arbetar som specialsakkunnig vid Utbildningsstyrelsens enhet för erkännande av examina och språkkunskaper.

– Man kan behöva avlägga en språkexamen när man ansöker om medborgarskap eller exempelvis när man ansöker till fortsatta studier. Å andra sidan kan en officiell bedömning av språkkunskaperna vara intressant helt enkelt med tanke på studiemotivationen.

Höstens anmälan till allmänna språkexamina pågår

Allmänna språkexamina (YKI) kan avläggas i nio olika språk, som är finska, svenska, engelska, spanska, franska, italienska, tyska, ryska och nordsamiska. Examina ordnas på olika håll i Finland, och höstens anmälan pågår just nu. 

– Flest avlägger examen i finska på medelnivå, som varje år avläggs av flera tusen personer. Betyget används ofta för att påvisa de språkkunskaper som krävs för finskt medborgarskap, berättar Saara.

Utbildningsstyrelsen upprätthåller anmälningssystemet för YKI-examina och ger råd och betjäning till dem som avlägger examen. 

– Webbplatsen för YKI-examina har nyligen förnyats, och vi har nu försökt beakta kunden ännu bättre. Språket har också gjorts tydligare, eftersom vår kundkrets är väldigt mångspråkig och ofta har lärt sig finska som ett främmande språk.

Språkexamina för statsförvaltningen behövs inom den offentliga sektorn

Utbildningsstyrelsen administrerar utöver YKI-examina även ett annat system för språkexamina, språkexamina för statsförvaltningen. Examen kan avläggas i finska och svenska exempelvis för uppgifter inom den offentliga förvaltningen. De språkkunskaper som krävs för medborgarskap kan också visas med en språkexamen för statsförvaltningen.

Behov av professionell översättning och tolkning kan få en privatperson eller myndighet att leta efter en kompetent översättare eller tolk med hjälp av registersöktjänster. 

– Det är bra om yrkespersoner inom handledning känner till dessa system, säger Saara.

Nu pågår också anmälan till en examen för auktoriserad translator som ordnas i november. Den som avlagt denna examen kan arbeta som auktoriserad translator, det vill säga göra juridiskt bindande översättningar.

Skräddarsydd information för yrkespersoner inom handledning

Med erkännande av examina avses ett beslut om vilken behörighet en examen som avlagts i ett annat land ger när en person söker arbete eller en studieplats. Besluten fattas av myndigheter, läroanstalter och högskolor samt arbetsgivare. Salla Lauermas arbete vid enheten för erkännande av examina och språkkunskaper omfattar i synnerhet kundrådgivning och kommunikation.

– Vi har en omfattande webbplats om erkännande av examina, som man gärna kan bekanta sig med tillsammans med sina kunder. All information finns på finska, svenska och engelska, och exempelvis en broschyr med allmän information om erkännande av examina finns på 11 olika språk, berättar Salla.

På webbplatsen finns också ett avsnitt för yrkespersoner inom handledning, med informationskällor och material om erkännande av examina och om utländska utbildningssystem. 

– Om man ännu har frågor efter att ha bekantat sig med webbplatsen ger vi gärna råd per e-post på recognition(at)oph.fi. Handledare kan också gärna delta i vårt webbinarium den 27 september, där vi berättar mer om temat.

Information och material om erkännande av examina som stöd för handledning

Webbinarium: Aktuellt om erkännande av examina och språkkunskaper

Allmänna språkexamina

Examen för auktoriserad translator