Nyheter

Vänner, självsäkerhet och nya lärdomar – mobilitetsprojekt vid Oulu-opisto gav stort intresse för internationalisering

Erfarenheter Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Internationalisering
De första stegen mot internationalisering blev till jättekliv då lärarna vid Oulu-opisto tog del i läroanstaltens första EU-projekt. Projektet bidrog till yrkesmässig utveckling och lärdomarna från andra länder gav också nya innehåll för den egna undervisningen.
Bild på en mur med ritade människor på den. Under människorna står det på tyska "lernern mit kopf, harz und hand".

En gemensam iver inom arbetsgemenskapen, det betonar språkläraren Minna Hukkanen från medborgarinstitutet Oulu-opisto i Uleåborg då hon berättar hur man lyckas med ett internationellt projekt.

– Det är helt enkelt så, att då en kollega är ivrig över arbetet så smittar det av sig också på andra, och det här blir ännu tydligare då man arbetar med projekt. Om någon läroanstalt nu överväger om man ska börja med ett internationellt projekt, då är mitt första tips att hitta ett arbetspar i en kollega som du kan samarbeta med kring projektet, säger Hukkanen.

Det allra första mobilitetsprojektet för lärare vid Oulu-opisto i Uleåborg är ett exempel på hur kollegans entusiasm spred sig som en löpeld i arbetsgemenskapen.

Hukkanen har själv mångsidiga internationella erfarenheter, såväl som utbytesstuderande och av arbete vid enheten för internationella ärenden vid Uleåborgs universitet. Vid Oulu-opisto har ändå arbetet med internationalisering varit rätt så småskaligt fram till de senaste åren. Av lärarna i huvudsyssla och av timlärarna var det få, om någon alls, som hade studerat eller deltagit i fortbildning utomlands.

Den som tände gnistan för internationaliseringen var enligt Hukkanen medborgarinstitutets danslärare Irene Räty. Räty hade lagt märke till Hukkanens internationella erfarenheter och föreslog att de tillsammans kunde börja planera ett Erasmus-projekt för institutet.

– Irene har alltid haft ett utvecklingsinriktat förhållningssätt till undervisningen och hon noterade att jag också kunde ha något att bidra med i fråga om internationell verksamhet. Irenes iver smittade av sig på mig. Jag har själv haft så bra erfarenheter utomlands att jag också vill ge mina kolleger sådana, säger Hukkanen.


Nya kryddor i undervisningen

Hukkanen deltog i ett kontaktseminarium för Erasmus+-projekt i Tallinn. Kontaktseminarierna ordnas för att vidareutveckla projektteman och för att projektaktörerna ska kunna finna europeiska projektpartner.

Resan resulterade i hela två projekt för institutet. Vid seminariet knöt Hukkanen kontakter till ett partnerskapsprojekt kring distansundervisning i språk, som Oulu-opisto gick med i som en av fem projektpartner. Hukkanen gjorde också upp en ansökan om mobilitetsprojekt för medborgarinstitutet och på sommaren 2018 fick bägge projektansökningarna grönt ljus.

Lärarnas mobilitetsprojekt fick namnet "Oulu-opiston ensiaskeleet kansainvälisyyteen” (på svenska ungefär Oulu-opistos första steg mot internationalisering). De här första stegen blev till jättekliv då 12 lärare åkte utomlands för att delta i utbildning. Därtill åkte två lärare utomlands för att undervisa och en för att delta i en job shadowing-period. Under projektet, som genomfördes åren 2018–2021, utbröt också coronapandemin. Slutligen inhiberades fem utlandsperioder.

Planen var att lärarna som deltar i mobilitetsperioder får lära sig mer i synnerhet om projektförvaltning och att de får förbättra sina engelskakunskaper. Andra huvudmål var att lära sig nya färdigheter och uppdatera sina kunskaper i det egna undervisningsämnet, och även bekanta sig med kolleger från andra länder.

– Målet var att lära sig helt konkreta färdigheter som var och en har nytta av i sitt arbete. Det här förverkligades, och under perioderna utomlands fick vi också presentera den finländska undervisningen och läroanstaltskulturen för våra utländska kolleger, säger Hukkanen.

Bildkollage på Minna Huhtanen, Niina Vartiainen och Swing -gruppen
Minna Hukkanen, Niina Vartiainen och Swing -gruppen

Lärarna som har deltagit i perioder utomlands har berättat att de redan har kunnat använda sig av sina lärdomar i sin undervisning. Man har skapat nya kurser och kursmoduler för de studerande. Därtill delar lärarna också med sig av sina nya färdigheter till varandra till exempel genom workshoppar.

– En balettlärare har tagit i bruk nya tänjningstekniker. Irene (Räty) studerade solo swing, som hon också har byggt upp flera nya intensivkurser kring. Två danslärare reste till Spanien, och den resan har också gett mera innehåll för våra danskurser och rörelsematerial för institutets teatergrupper, räknar Hukkanen upp.


Trivsel i arbetet och nya vänner

Att projektet varit lyckat syns också i responsen från lärarna. I responsen betonades yrkesmässig utveckling, bättre självkänsla och nytt mod att använda sina kunskaper i främmande språk. Med undantag av språklärarna deltog de övriga lärarna vid Oulu-opisto för första gången i språkstudier utomlands i samband med projektet.

Utlandsperioderna gav också ny energi. De hade med andra ord en positiv inverkan på arbetshälsan och motivationen.

– Det finns en dimension av ensamhet i lärarens arbete i och med att man inte automatiskt möter kolleger, även om man nog träffar andra människor i undervisningen. I projektet reste en del anställda utomlands tillsammans med en kollega, och även de som reste ensamma fick upplevelser av möten med kolleger under sin vistelse utomlands.

Hukkanen själv hade också direkt yrkesmässig nytta av att bli bekant med tyska kolleger. Tröskeln att till exempel ställa frågor om klurigheter i det tyska språket blir lägre.

– Om jag till exempel funderar över något som gäller undervisningen i tyska kan jag bara så där sätta ett meddelande åt en tysk kollega på Whatsapp.

Hukkanen säger att hon själv lagt märke till att det är lätt att bekanta sig med andra människor i projekten då alla sitter i samma båt men i ett främmande land. Man ser på saker på ett helt annat sätt då den ena parten är främmande och den andra fungerar som värd, säger Hukkanen.

Hon rekommenderar för medborgarinstituten att starta motsvarande projekt, ifall internationalisering inte hör till kärnan av verksamheten.

– Det är ju bara så, att en ansökan inte blir godkänd om ingen skriver den. Det här blev en gemensam resa med lärdomar för oss och många sådana kolleger kom med som kanske inte själva annars skulle ha sökt sig till internationell verksamhet.

Ju längre bort man går, desto bättre ser man på nära håll, säger Hukkanen.

– Det är möjligt att i liten skala genomföra sådant som är stort för deltagarna.

 

Oulu-opiston ensiaskeleet kansainvälisyyteen -projektet

  • Projekttyp: Erasmus+ för vuxenutbildning, mobilitet i anslutning till lärande
  • Projekttid: 07/2018-06/2021
  • Finansiering: 34 000 €

Vad är Månadens stjärnprojekt? 

Den här artikeln är en del av vår serie Månadens stjärnprojekt. Under år 2022 lyfter vi varje månad fram verkningsfulla insatser och projekt som finansierats med medel ur Erasmus+. Serien är ett sätt att fira det 35-åriga programmet Erasmus+.

Skribent:  Matias Manner