Meddelanden

Världen kommer till Åland

Erfarenheter Erasmus+ Ungdomssektorn Europeiska solidaritetskåren
På Åland har man tagit vara på möjligheterna som internationaliseringen innebär för ungdomssektorn. Ungdomar från Europa kommer till fredens öar som volontärer och åländska ungdomar deltar gärna i utbytesperioder.
Två volontärer i Mariehamn från Nederländerna och Irland
Alissa Kivits från Nederländerna och Ciarán Malone från Irland har inte tidigare bott utomlands, men är nöjda med att vara volontärer i Mariehamn.

Det går inte att ta miste på engagemanget hos Mia Hanström, som arbetar som ungdomsarbetare och som verksamhetsledare för Arbetarnas bildningsförbund i Mariehamn. Hon vill gärna få unga intresserade av de internationella möjligheter som finns tillgängliga.

Hanström har som ungdomsarbetare tidigare bekantat sig med internationalisering genom projekt inom bland andra Youth in Action.

- Det finns många möjligheter för vilken ung person som helst oberoende av livssituation, säger hon.

Arbetarnas bildningsförbund har sitt kontor mitt i centrala Mariehamn. Flera andra organisationer är också stationerade på kontoret, bland annat bildningsförbundets medlemsföreningar som är 34 till antalet.

Volontärer och ungdomsutbyte

Sedan början av 2000-talet jobbar Hanström med Skärgårdens Ungdomsorganisation SKUNK, en förening där ungdomar från Ålands skärgård driver projekt för att förbättra vardagen för ungdomar i skärgården.  Föreningens första projekt som beviljades EU-finansiering gick ut på att med hjälp av en husbil åka runt Åland och informera om ungdomstjänster.

Efter det började organisationen ordna ungdomsutbyten och man blev även intresserad av att stå värd för volontärer från övriga Europa.

 -Det blev ändå tungt för organisationen att själv ordna volontärsutbyten, så vi bjöd in andra organisationer att delta i arbetet, säger Hanström.

Därför bestämde man att Arbetarnas bildningsförbund skulle ta över uppdraget att fungera som värd för volontärerna, medan SKUNK kunde erbjuda dem volontäruppgifter på läger. Dessutom kunde också andra organisationer ge uppgifter åt volontärerna.

Aktivt ungdomsarbete

Volontärerna sköter om olika uppgifter bland annat på Emmausrörelsens arbetsverkstad i Mariehamn och för den åländska Natur och Miljö-föreningen. Just nu fungerar Arbetarnas bildningsförbund som värd för en volontär från Irland och en från Nederländerna i ett 1-årigt projekt om social och ekologisk hållbarhet.

För många volontärer är vistelsen på Åland första gången de har rest utomlands.

 -Jag tror att volontärerna uppskattar tryggheten på Åland. Det är en fördel att bo i en småstad, säger Hanström.

Samtidigt är SKUNK en aktiv arrangör av utbildningar och ungdomsutbyten, som är ypperliga tillfällen för ungdomar att träffa varandra.

Vi planerar nu evenemanget Meetingplace Lappo, dit ungdomar från Rumänien och Lettland kommer och bekantar sig med Åland, berättar Hanström.

Vill nå ut till ungdomarna

Erfarenheterna med Erasmus+-projekt har åtminstone för Arbetarnas bildningsförbund inneburit att ungdomsfrågor och volontärerna har fått bättre ställning inom organisationen.

Hanström ser det som naturligt att jobba med internationalisering inom ungdomssektorn.

- Det utvecklar den unga som människa och man får kontakter samt nya idéer. En volontär kom tillbaka till Åland för att delta i den lokala miljörörelsen ReGenerations årliga seminarium, säger hon.

Just nu jobbar ABF med integration av invandrare, men tillsammans med SKUNK har förbundet många projekt där de kommer att engagera ungdomar på Åland.

- Vi lägger stor vikt vid att nå ut till de ungdomar som är ensamma och inte har så många fritidsintressen, säger Hanström.

Text och foto: Lars Sjöblom