Nyheter

"Världen ligger öppen för landsbygdens unga", uppmanade också ministern när europeiska ungdomar begrundade landsbygdens väsen i Kauhava

Erfarenheter Erasmus+ Erasmus+ Ungdomssektorn Internationalisering
De unga anser att det behöver skapas bättre möjligheter på landsbygden, men också att uppfattningarna om landsbygden behöver ändras. Temat för det internationella ungdomsutbytet byggdes upp kring frågor som tyska, svenska och finländska landsbygdsungdomar själva funderade på.
Minister Kurvinen och deltagarna i ungdomsutbytet hoppar upp i luften.

Finns det elektricitet på landsbygden? Har man toaletter inomhus? Unga som bor på landsbygden berättar att de ibland får sådana här frågor, säger Ellinoora Takala, som arbetar som internationaliseringskoordinator i utvecklingsföreningen Team Aisapari.

Team Aisapari som har sitt verksamhetsområde i Södra Österbotten genomförde förra hösten ett internationellt ungdomsutbyte där sammanlagt ett tjugotal finländska, tyska och svenska ungdomar samlades i Kauhava för att diskutera och bekanta sig med varandra.

Som diskussionsämnen för ungdomsutbytet valde man sådant som landsbygdens unga själva funderar på.

– Diskussionernas teman utvecklades ända från början genom att lyssna på de unga. I samband med att vi planerade utbytet uppdagades att ungdomarna anser att landsbygdens image har förvrängts, säger Takala.

På detta sätt kom vi fram till fem huvudteman, som handlar om de ungas egna önskemål, målsättningar och hur man når fram till de unga på landsbygden. Dessutom diskuterades utbildningsmöjligheterna och åldersstrukturen på landsbygden, flyttrörelsen och den ovan nämnda förbättringen av landsbygdens image och varumärke.

Vi var ändå försiktig med att göra diskussionerna alltför offentliga. Utbytet ska ju också vara roligt.

– Projektspråket är de vuxnas språk, och några av de unga funderade också att programmet kommer att bestå av dammiga föreläsningar. Vi lyckades dock genomföra projektet så att våra teman enligt responsen var just sådana som de unga ville prata om, berättar Heli Talvitie på Team Aisapari.

Redan det vad man uppfattar med landsbygd i olika länder ledde till ivrig diskussion som gav nya insikter, fortsätter Talvitie.

Näring åt internationaliseringen

Leader Aisapari är en gemensam utvecklingsförening för Alajärvi, Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi, Lappo och Vindala i Södra Österbotten. Leader Aisapari är en av Finlands 54 Leader-grupper för regional utveckling. De får sin huvudsakliga finansiering från EU:s landsbygdsfond. Leader-grupper finns också i andra EU-länder.

Projektarbete i internationella cirklar är vardagsmat för Leader Aisapari, men som Erasmus+-projekt är ungdomsutbytet det första också för dem.   

– Vi har mycket erfarenhet av internationella projekt, men detta är sällsynt bland andra aktörer i regionen. På det här sättet gav vi näring åt arbetet samtidigt som vi spred kunskap om att projektarbete inte är så svårt, om man kan lösgöra lite arbetstid för projektet, säger Talvitie.

Förutom den egna ungdomssektionen som grundades i Aisapari anslöt sig också Härmänmaa och Evijärvi 4h-föreningar till projektet.

– Syftet är uppmuntra ungdomarna samt lokala aktörer att delta i internationellt projektarbete. Även i den här aspekten lyckades vi.

Förutom att ge näring åt det internationella samarbetet erbjöd Leader Aisapari projektet sitt eget nätverk och det var också den här vägen man hittade projektets partner.

Ministern tittade förbi

De ungas träffar ordnades enligt Talvities beskrivning ”mitt ut i ingenstans”, i det vackra insjölandskapet i Kauhava vid Palojärvi lägerområde. Deltagarna var 14–20 år gamla.

– Redan efter en timme hade de unga blivit ett sammansvetsat gäng. En av orsakerna var säkert också att coronan ledde till att evenemanget måste flyttas fram och att också mycket annat måste ställas in.

Ungdomsutbytet verkade vara ett tillfälle för många av de unga att äntligen göra något på riktigt, säger Talvitie.

Enligt Takala kan man se att det internationella utbytet blev en framgång i och med att de unga blev vänner med varandra och fortfarande håller kontakten. Ungdomarna fick inte bara nya vänner från andra länder, också deltagarna från Finland kom från olika kommuner och kände inte varandra sedan tidigare.

– Vi lyckades samtidigt stöda att lokala nätverk för unga över kommungränserna bildades, säger Talvitie.

Evenemanget fick också en högt uppsatt gäst när Kauhavas egen Antti Kurvinen, som då var kultur- och vetenskapsminister, besökte ungdomarna och deltog i diskussionen.

– Han talade väldigt fint om hur världen ligger framför landsbygdsungdomarnas fötter.

Tack vare de goda erfarenheterna planerar man i Södra Österbotten att genomföra ett till ungdomsutbyte.

– Så är det tänkt. Vi hoppas att vi skulle få någon av de lokala aktörerna att leda projektet. Vi kan ge stöd och kanske skulle Tyskland kunna vara värdland.

 

Projektet Rural areas through young people’s eyes 

  • Projekttyp: Erasmus+ för ungdomssektorn, ungdomsutbyte
  • Projekttid: 2/2021–5/2022
  • Partners: Aktion Zivilcourage e.V. (Tyskland) ja Folkungaland (Sverige)
  • Finansiering: 16 700 €

Vad är Månadens stjärnprojekt? 

Den här artikeln är en del av vår serie Månadens stjärnprojekt. Under år 2022 lyfter vi varje månad fram verkningsfulla insatser och projekt som finansierats med medel ur Erasmus+. Serien är ett sätt att fira det 35-åriga programmet Erasmus+.

Författare: Matias Manner