Nyheter

WOW, VI ÄR I FINAL! – Cygnaeus-priset 2022 uppmuntrar till fortsatt arbete för gemenskap

Aktuellt
En oroväckande ökning har skett inom förekomsten av ensamhet och ångest bland barn och unga. Coronapandemin har överskuggat vardagen redan länge och Rysslands attack mot Ukraina har gett upphov till rädsla och oro. Utbildningsstyrelsen vill därför i år med Cygnaeus-priset lyfta fram verksamhet som främjat social gemenskap och minskad ensamhet.
Joukko nuoria halaa toisiaan auringonlaskussa.

Finalisterna för Cygnaeus-priset 2022 är Ruusuvuoren koulus ”Korso Valittaa”-verksamhet, Savon ammattiopistos TELMA-utbildning (utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv), läroanstalten Gradias utvecklingsprogram för de studerandes välbefinnande 2020+ och Tampereen ammattikorkeakoulus ”Eläytyen osalliseksi”-projekt (ELOS).

Idén bakom ”Korso Valittaa”-verksamheten är att alla får vara med och skapa en bättre värld.

 • Det gör ingenting om man inte är bra på naturvetenskap eller till exempel är blyg. Förra året besökte vi i årskurs 7–9 till exempel årskurserna 1–6 och ordnade en memoryturnering på temat utrotningshotade djur. Priset var en utfärd till Naturhistoriska museet för hela klassen tillsammans med oss. Alla hade roligt, vi lärde oss mycket nytt och ingen lämnades ensam, säger eleverna Eve och Sofia vid Ruusuvuoren koulu som deltog i projektet.

Enligt de unga är temat för årets pris ytterst viktigt.

 • Det finns många ensamma människor i världen. Man måste kunna prata om även jobbiga och skrämmande saker. Om man inte har någon att tala med om klimatkrisen och blir tvungen att hålla alla känslor inom sig, kan det leda till att trycket blir för stort. 

Inom ”Korso Valittaa”-verksamheten samarbetade man även med andra skolor. Ruusuvuoren koulu ordnade ett hackathon, där man funderade på globala problem och lösningar, och under våren ordnades även ett läger med temat klimatkänslor.

 • Platsen i finalen uppmuntrar oss att fortsätta vara aktiva och förhoppningsvis kan vi för vår egen del uppmuntra andra att prata om jobbiga saker och tillsammans verka för en bättre värld. 

 

TELMA-utbildningen vid Savon ammattiopisto främjar social gemenskap i de studerandes vardag

Målet för TELMA-utbildningen vid Savon ammattiopisto är att alla studerande ska hitta en egen väg till ett gott och självständigt liv. Det centrala är att planera för livet efter studierna och tillägna sig nya färdigheter.

Coronapandemin förändrade vardagen eftersom det inte fanns möjlighet till arbetspraktik utanför läroanstalten. Samtidigt innebar det dock en möjlighet att hitta nya verksamhetsmodeller och verksamhetssätt inom huset. 

 • I vår läroplan ingår bland annat träning för arbetslivet och praktiska färdigheter i vardagen, säger utbildningschef Marjo Rissanen. - Vi ville att våra studerande skulle få arbeta med riktiga arbetsuppgifter i trygga men varierande miljöer. Vi skapade därför den digitala boken Arbetslivsbingo tillsammans med lärare för olika branscher. Boken innehöll beskrivningar av olika arbetsuppgifter inom huset. På detta vis kunde varje studerande utföra olika slags arbetsuppgifter och samtidigt träffa studerande och personal inom olika branscher. 

Samarbetet inom läroanstalten gjorde det alltså möjligt för de studerande att förverkliga sina drömmar även under coronapandemin. Att göra saker tillsammans ökade välbefinnandet och uppskattningen för andra. 

 • Alla våra studerande hade något evenemang eller dröm som de ville förverkliga. Vi märkte hur motiverade våra studerande var när de förberedde evenemang tillsammans och deltog i att uppfylla varandras drömmar. På egen hand skulle vi inte ha lyckats, så vi närmade oss tillsammans med de studerande personal och studerande inom olika branscher och stödtjänster vid läroanstalten. - Det är ytterst viktigt att lyfta fram alla studerandes deltagande och likvärdighet, konstaterar Rissanen.

 

Vid Gradia arbetar man långsiktigt för ökad gemenskap

Social gemenskap har redan länge varit i fokus för arbetet med att stärka de studerandes välbefinnande vid samkommunen för utbildning Gradia i Jyväskylä. Verksamheten har utvecklats tillsammans, eftersom den har planerats tillsammans med de studerande och vi har lyssnat på deras önskemål. 

 • Att vi är en av finalisterna för priset som hedrar folkskoleväsendets fader känns verkligen fint och innebär helt säkert en ljusglimt i höstmörkret för vår organisation som helhet. Gradia har redan sedan länge arbetat för likabehandling och gemenskap inom utbildningen på andra stadiet och platsen i finalen är ett tecken på detta, säger Anssi Tuominen.

Tuominen konstaterar att Cygnaeus-priset lyfter fram ett mycket viktigt tema, eftersom ensamheten i vårt samhälle märkbart har ökat. Samtidigt är de olika möjligheterna för barn och unga att delta i samhället synliga i allas vår vardag.

 • Som utbildningsanordnare har vi en viktig roll och ett stort ansvar för främjande av likabehandling och jämställdhet. Likvärdiga möjligheter till utbildning och att utbilda sig skapar i sig likabehandling, som vi stöder på olika sätt. Ingen får lämnas ensam. Var och en av oss kan ha en avgörande roll för ungas upplevelse av att bli sedda och hörda i vardagen: det kan vara så enkelt som att fråga ”hur mår du”.

Ett konkret resultat av det framgångsrika arbetet vid Gradia är till exempel att antalet studerande som avbrutit sina studier inte har ökat under coronapandemin, trots de utmaningar för gemenskapen som pandemin inneburit, säger Rauni Gýlden, chef för studietjänster vid Gradia.

 • Vi har lyckats stödja de studerandes välbefinnande genom att stärka deras delaktighet, sociala relationer och studievardag inom all verksamhet, från undervisningen och handledningen till stödåtgärderna och studerandetjänsterna.
   

Inom projektet ”Eläytyen osalliseksi” var målet att bättre se och höra unga

Inom projektet ”Eläytyen osalliseksi” (EOS) hjälpte vi unga som löpte risk att marginaliseras och avbryta utbildningen till följd av generationsöverskridande svårigheter.

 • Vi utvecklade tillsammans med yrkesverksamma inom ungdomsverksamhet och utbildning en modell för verksamhet i mindre grupper för främjande av delaktighet, säger Mari Vikman, lektor och chef för projektet vid Tampereen ammattikorkeakoulu.

Inom projektet har vi tagit fasta på hållbara lösningar för psykisk hälsa med låg tröskel, som det är förmånligt att förverkliga. Inom projektet utarbetades en verksamhetsmodell för att stärka ungas upplevelse av delaktighet och deltagande på deras egna villkor. Med verksamhetsmodellen erbjuds stöd till unga i målgruppen för deltagande i gemensam och upplevelsebaserad verksamhet som en del av skolans verksamhet.

 • Fokus bör i allt högre grad ligga på arbete som främjar välbefinnande och hälsa samt på förebyggande arbete. Inom olika lär- och hobbymiljöer finns utmärkta möjligheter till detta. Cygnaeus-priset synliggör just främjande och förebyggande arbete av detta slag och är därför särskilt värdefullt.

Inom verksamheten i grupp har det centrala varit den pedagogiska relationen mellan handledarna och de unga, som utgår från socialpedagogisk arbetsorientering, inbördes respekt och möten. I gruppen har de unga övat på att interagera och diskutera och lyssna på varandra på ett respektfullt sätt. De unga har fått en möjlighet att bli sedda och hörda som sig själva. Förutsättningar för detta har skapats med hjälp av en atmosfär och verksamhetskultur som karaktäriseras av förtroende och gemenskap. 

 • Upplevelsen av gemenskap kräver inga stora resurser utan enbart utrymmen, tid, en trygg vuxen och kanske ett gemensamt mellanmål. Att äta mellanmål och dricka kaffe tillsammans är enligt vår erfarenhet en mycket välfungerande metod.