Meddelanden

21 740 fick högskoleplats i den betygsbaserade antagningen

Aktuellt Högskoleutbildning Antagning av studerande
I vårens andra gemensamma ansökan till högskolor antogs på basis av betyg 21 740 studerande, varav 83 % ansökte om sin första högskoleplats. Felet i tjänsten Studieinfo gällande överföringen av uppgifter om förstagångssökande berörde slutligen endast en liten mängd sökande.
Tyttöjä istuu opiskelemassa yliopistorakennuksen portailla kesällä.

Av dem som antogs på basis av betyg godkändes 41 % till sitt första ansökningsönskemål. Vid yrkeshögskolorna fick 11 240 sökande studieplats och vid universiteten 10 500. Högskolorna har publicerat resultaten i den betygsbaserade antagningen senast den 29 maj.

I vårens andra gemensamma ansökan erbjuds sammanlagt 41 200 nybörjarplatser som är riktade till personer som avlagt en examen på andra stadiet. Av dessa nybörjarplatser fylldes 53 % genom betygsbaserad antagning. i fjol var motsvarande andel 52 %, det vill säga snäppet lägre.

I den betygsbaserade antagningen till universitet antas studerande utgående från vitsorden i studentexamen och till yrkeshögskolor utgående antingen från vitsorden i studentexamen eller i en yrkesinriktad grundexamen. I den betygsbaserade antagningen godkändes största delen (82 %) på basis av studentexamen medan 18 % antogs på basis av yrkesinriktad grundexamen.

Systemfelet i Studieinfo gällde slutligen endast en liten mängd sökande

I tjänsten Studieinfo upptäcktes 23.5 ett fel gällande överföringen av uppgifter om förstagångssökande till högskolor. På grund av det tekniska felet antogs sökande till högskoleutbildning utgående från en felaktig förstagångsstatus. 

Felet åtgärdades genast i systemet, men 40 sökande hann få information om att de blivit beviljade en studieplats. De sökande som beviljades en studieplats vid en yrkeshögskola på grund av felet får behålla sin plats. Universiteten har i sin tur egna förfaranden för hur felen åtgärdas, vilka bedöms från fall till fall. 

Urvalsproven ordnas i maj-juni, resultaten meddelas senast i juli

Största delen av urvalsproven ordnas efter att resultaten i den betygsbaserade antagningen publicerats. Urvalsprovet till yrkeshögskolorna ordnas 29.5–2.6. Till yrkeshögskolorna söker man i huvudsak med ett gemensamt prov, som den sökande genomför på den dag som hen själv väljer. Urvalsproven till universiteten ordnas 22.5–9.6.

Samtliga antagningsresultat i den gemensamma ansökan publiceras senast den 7 juli. Studieplatsen ska tas emot senast den 14 juli före kl. 15. 

Ytterligare information:

  • Planerare Minea Wilo-Tanninen, minea.wilo-tanninen [at] oph.fi, t. 029 533 1397
  • Specialsakkunnig Mikko Eronen, mikko.eronen [at] oph.fi, t. 029 533 1485