Nyheter

Anmäl er till Veckan för barnets rättigheter 2023!

Lärare och pedagogisk personal Grundläggande utbildning Småbarnspedagogik Lärare och pedagogisk personal Jämlikhet och delaktighet
Veckan för barnets rättigheter ordnas 20–26.11.2023 i skolor, inom småbarnspedagogiken och på fritiden. I år är temat för veckan barnets rätt till välmående – #JagFårMåBra #DuFårMåBra.
Rätt till välmående

Anmälan till Veckan för barnets rättigheter pågår som bäst! Det nationella kommunikationsnätverket för barnets rättigheter ger också i år avgiftsfria undervisningsmaterial, uppgifter och tips för behandlingen av barnets rättigheter inom småbarnspedagogiken och i lågstadier och högstadier. Den aktivitetsfyllda temaveckan hjälper till att genomföra läroplanens skyldighet att undervisa om och tillgodose barnets rättigheter.

Anteckna veckan i god tid i din kalender och anmäl er nu! Deltagandet är gratis och anmälan förpliktar inte till något. Kommunikationsnätverket för barnets rättigheter skickar ytterligare information och en påminnelse till dem som anmält sig per e-post. Materialet publiceras i början av hösten.

Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen förutsätter att barnets rättigheter beaktas både i undervisningsinnehållet och i all verksamhet i skolan. Barnens kännedom om sina rättigheter har ökat under de senaste åren, i stor utsträckning tack vare lärarna och veckan för barnens rättigheter.

Barnet har rätt till välmåendet

Enligt Världshälsoorganisationen WHO består hälsan av fysiskt, psykiskt och socialt välmående. Också ur FN:s barnkonventions synvinkel bör barns och ungas välmående granskas och främjas på bred front: barnet har rätt till bland annat hälsa, tillräckligt med mat, social trygghet, en tillräcklig levnadsstandard, en hälsosam och trygg miljö, utbildning samt till vila, lek och fritid.

Under året lyfts olika aspekter och synvinklar på välmåendet fram i kommunikationen och materialet om barnets rättigheter. I val av temat har vi lyssnat på barn och ungas tankar och önskemål. Under de senaste åren har flera överlappande kriser – klimatkrisen, coronapandemin och kriget i Ukraina – belastat barn och ungas ork och välmående. Psykisk hälsa kommer att ha en särskild prioritering i 2023.

Upplevelsen av delaktighet är en viktig del av välmåendet: att man tillhör en grupp och kan påverka sitt liv och sin omgivning stärker barnens och de ungas välmående – och vice versa; det gör ont att bli utestängd och förbisedd. Under året vill kommunikationsnätverket för barnets rättigheter på olika sätt uppmuntra i synnerhet barn och unga med olika slags utgångspunkter, livssituationer och bakgrunder att diskutera och berätta vad exakt deras välmående bygger på.

Temaveckan ordnas av kommunikationsnätverket för barnets rättigheter som består av barn- och ungdomsorganisationer, barnombudsmannens byrå och församlingar samt statliga aktörer. Nätverket samordnas av Centralförbundet för Barnskydd.