Nyheter

Anordnarna av småbarnspedagogik och utbildningsanordnarna bör se över offentligheten för handlingar som gäller säkerhet

Aktuellt Ledning och förvaltning Lagstiftning Säkerhet och trygghet
Med tanke på det rådande säkerhetsläget i samhället är det viktigt att anordnarna av småbarnspedagogik och utbildningsanordnarna fäster uppmärksamhet vid offentligheten för uppgifter som gäller säkerhet.
Aikuiset keskustelevat tietokoneen ääressä

Offentligheten för kommunernas beredskapsplaner har diskuterats i media och Kommunförbundet har uppmanat kommunerna att se över beredskapsplanerna med tanke på om de innehåller sekretessbelagda uppgifter. Även småbarnspedagogikanordnarnas och utbildningsanordnarnas handlingar som gäller säkerhet och beredskap innehåller sannolikt uppgifter som är sekretessbelagda. En stor del av anordnarna är kommuner.

– Anordnarna av småbarnspedagogik och utbildningsanordnarna bör å det snaraste se över aktualiteten hos och offentligheten för handlingar och planer som gäller säkerhet och beredskap. Detaljerade säkerhetsarrangemang, till exempel tillvägagångssätten i en akut krissituation, är sekretessbelagda uppgifter, konstaterar Laura Francke, undervisningsråd och jurist på Utbildningsstyrelsen.

Med tanke på säkerheten är vissa av anordnarnas uppgifter sekretessbelagda 

Enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har var och en rätt att ta del av en myndighets offentliga handlingar. Myndighetshandlingar är i regel offentliga. Uppgifter och handlingar som gäller säkerhet och beredskap kan dock vara sekretessbelagda. En sekretessbelagd handling får endast hanteras av de personer som behöver hantera handlingen för att utföra sina arbetsuppgifter och uppgifter i en sekretessbelagd handling får inte röjas för utomstående.

Handlingar som enligt lagen är sekretessbelagda är handlingar som gäller skyddsarrangemang för personer, byggnader, inrättningar, konstruktioner samt data- och kommunikationssystem och genomförandet av arrangemangen, om det inte är uppenbart att utlämnandet av uppgifter ur handlingarna inte äventyrar säkerheten. Handlingar som gäller beredskap för olyckor eller undantagsförhållanden, befolkningsskydd eller utredning enligt lagen om säkerhetsutredning av olyckor är även sekretessbelagda, om utlämnandet av uppgifter ur handlingarna skulle äventyra säkerheten.

– I exempelvis anordnarnas beredskapsplaner, krisplanen som är en del av elev- och studerandevårdsplanen och räddningsplanen ingår ofta detaljerade uppgifter om till exempel byggnaders säkerhetsarrangemang, organisationernas verksamhet och personal samt insatserna vid störningar. Dessa uppgifter är sekretessbelagda. Planer och handlingar kan vara sekretessbelagda i sin helhet eller så kan en del av uppgifterna som de innehåller vara sekretessbelagda, säger Francke.

Mer information:

undervisningsråd, jurist, enhetschef Laura Francke laura.francke [at] oph.fi, tfn 029 533 1303