Nyheter

Användningen av verk i undervisningen har blivit lättare – Kopiosto och Utbildningsstyrelsen sammanställde anvisningar till stöd för lärare

Aktuellt Yrkesutbildning Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete Småbarnspedagogik Lagstiftning Undervisning och handledning
I och med den uppdaterade upphovsrättslagen 2023 och utvidgningen av användningslicenserna är det nu ännu lättare än tidigare att använda verk inom småbarnspedagogik, undervisning och utbildning. Lärarna bör dock ändå veta hur olika tillstånd och licenser tillåter användning av verk i undervisningen och kunna agera enligt dem. Kopiosto och Utbildningsstyrelsen sammanställde de viktigaste uppgifterna till stöd för lärarna.

C-merkki

Upphovsrätten skyddar olika verk, såsom böcker, tidningar, nyheter, dikter, webbvideor, fotografier, filmer och musik. Detta innebär att det i regel krävs en licens för kopiering och användning av dem. Användaren av verket har ansvar för att verket används med respekt för upphovsrätten.

De licenser som behövs för användningen av verk i småbarnspedagogik, undervisning eller utbildning har i många avseenden redan ordnats för lärarna. Utbildningsstyrelsen har skaffat omfattande upphovsrättslicenser för kopiering av publikationer och webbmaterial samt användningen av tv-program, och användning av musik i undervisningen omfattas ofta av ett avtal som läroanstalten eller kommunen ingått. 

Läraren måste dock se till att hen använder verk i enlighet med licensvillkoren. Dessutom måste man alltid komma ihåg att nämna upphovspersonens namn och källan när man använder verk som skapats av andra.

Tidigare har det varit oklart om man kan använda videor som finns på webben eller på plattformar i sociala medier i undervisningen. 

– Bland ändringarna i upphovsrättslagen 2023 och utvidgningen av användningslicenser är den mest betydande för lärarna att man får använda videor som nu finns på webben eller på plattformar i sociala medier för att åskådliggöra undervisningen. Om videon är kort får man använda den i sin helhet för att åskådliggöra undervisningen, berättar Kirsi Salmela, chef för juridiska frågor på Kopiosto.

De flesta läroanstalter har en kopieringslicens, användningslicens för tv-program och musik 

Utbildningsstyrelsen har skaffat en kopieringslicens och en användningslicens för tv-program till alla enheter inom småbarnspedagogik, grundskolor, gymnasier och utbildning som förbereder inför yrkesinriktade läroanstalter och leder till grundexamen. Licenserna i fråga har anskaffats också för läroanstalter som får statsandelar för grundutbildning inom konst.

Med kopieringslicensen får läraren kopiera och skriva ut kompletterande material för undervisningen: bilder, artiklar och utdrag ur böcker, tidningar och webbplatser. Man får även kopiera noter och sångtexter för undervisningen. 

– Omfattningen av kopieringslicensen utvidgades i början av året och samtidigt förtydligades licensvillkoren. Läraren bör minnas 20–20-regeln: Man får kopiera högst 20 procent, dock högst 20 sidor, ur samma publikation. Från en webbplats får man kopiera högst 20 bilder eller utskrivna sidor, och ur samma tidning högst 20 artiklar, säger Salmela.

Med en centraliserad användningslicens för tv-program får läraren visa och spela in inhemska och utländska program, med undantag av filmer. 

– Även denna licens har utvidgats från tidigare. Nuförtiden får man med licensen spela in och visa förutom inhemska program även utländska program på kanalerna Yle TV1, Yle TV2, Yle Teema & Fem och MTV3. Streamingtjänster som omfattas av licensen är förutom YLE Arenan och Arkivet även avgiftsfria MTV Katsomo, berättar Salmela.

Användning av musik inom undervisningen och vid skolans fester eller evenemang ingår ofta i läroanstaltens eller kommunens avtal eller anskaffade licens. Användningslicenser för visning av filmer och skådespel har inte avtalats om centralt, så läroanstalten måste skaffa en skild licens för visningen av dem.

– Om du är osäker på vilka kompletterande användningslicenser till de centraliserade licenserna som din enhet inom småbarnspedagogik, din skola eller läroanstalt har, eller hur du få använda verk inom undervisningen, kontrollera med rektorn eller din närmaste chef, anvisar utbildningsråd Matti Ranta på Utbildningsstyrelsen.

Om det inte finns någon licens tillgänglig kan man använda verket för att åskådliggöra undervisningen

För användningen av vissa verk inom undervisningen finns ingen licens tillgänglig. Sådana är exempelvis videor och datorspel på webben och på plattformar i sociala medier. I och med uppdateringen av upphovsrättslagen 2023 kan läraren nu använda utdrag ut sådana verk för att åskådliggöra undervisningen. Det är också tillåtet att framföra ett kort verk i sin helhet.

Med åskådliggörande av undervisningen avses användning av delar eller utdrag ur verket för att stödja, berika eller komplettera undervisningen. Användningsrätten som rör åskådliggörande av undervisningen gäller inte undervisning som bedrivs i vinstsyfte.

Kopiraittila ger anvisningar för användningen av verk i undervisningen

Kopiosto och Utbildningsstyrelsen sammanställde anvisningar för användningen av verk i undervisningen på webbplatsen Kopiraittila, som upprätthålls av Kopiosto. Den ger upphovsrättsinformation och undervisningsmaterial för inlärning av och undervisning i upphovsrätt. 

Det har också gjorts en infotavla av anvisningarna för lärarna, där man snabbt kan kontrollera hur man får använda verk i undervisningen. Infotavlan levereras under hösten till cirka 75 000 lärare som en tryckt bilaga i tidningarna Opettaja, Läraren och VOL. 

Mer information: 

Kirsi Salmela, direktör för juridiska frågor på Kopiosto, 09 4315 2349, fornamn.efternamn [at] kopiosto.fi
Utbildningsråd Matti Ranta, Utbildningsstyrelsen, 029 533 1537, fornamn.efternamn [at] oph.fi