Nyheter

År 2023 stärker Kreativa Europa hållbarheten inom de kreativa branscherna

Program Kulturväsendet Kreativa Europa Coronaviruset Internationalisering Finansiering Hållbar utveckling Ukraina
År 2023 stöder EU:s program Kreativa Europa fortfarande kulturbranscher och kreativa branscher som kämpar med följderna av coronakrisen med 312 miljoner euro. Programmet fortsätter också att stödja Ukraina. Slututvärderingen av föregående programperiod (2014–2020) och mellanutvärderingen av innevarande programperiod genomförs. Dessutom genomför Europeiska kommissionen en utredning om målen för hållbar utveckling, utifrån vilken man kommer att utarbeta rekommendationer för finansieringssökande och stödmottagare.
Kuvakollaasissa hahmo virtuaalilasien kanssa, kirjoja, juontaja, kuvaaja kameran takana, filirulla, maalauspensseli, balettitanssijan tossut ja sanomalehti.

Delprogrammet Kultur förankras fortfarande starkt i den europeiska kulturagendan (New European Agenda for Culture) som publicerades 2018 samt i EU:s arbetsplan för kultur 2023–2026, som godkändes i slutet av november 2022. Målen svarar också på aktuella utmaningar och initiativ, såsom situationen i Ukraina och New European Bauhaus. 

Vad stöds?

Delprogrammet Kultur

  • Mobilitetsstödsprogrammet Culture Moves Europe utvidgas och erbjuder i fortsättningen finansiering även för residens och andra organisationer som tar emot konstnärer.
  • Europeiska samarbetsprojekt inom kulturområdet stöds med över 60 miljoner euro, varav 20 procent riktas till projekt inom arkitektur, hållbar kulturturism, bokbranschen, kulturarv, mode och formgivning samt musik. Oberoende av bransch är det möjligt att i Kreativa Europas projekt skapa nytt innehåll, dela bästa praxis och utveckla nya innovationer tillsammans med europeiska partner.
  • Bokbranschen får 5 miljoner euro för spridning av europeisk skönlitteratur och samarbete inom bok- och förlagsbranschen. Dessutom stöds anordnandet av europeiska bokveckan. Syftet är att öka i synnerhet de ungas läsande genom att ordna evenemang bl.a. i skolorna. Europeiska författares dag (Day of European Authors) ordnas den 27 mars 2023.
  • 5 miljoner euro riktades i synnerhet  till kulturbranscher och kreativa branscher i Ukraina, personer som tvingats lämna sitt hemland på grund av Rysslands anfallskrig samt till finansieringsansökan för skydd och räddning av landets kulturarv (ansökan ordnades i slutet av 2022). Dessutom stöder ICCROM utbildningen av kulturarvsproffs i Ukraina för att skydda och rädda landets kulturarv under och efter Rysslands anfallskrig.

Sektorsövergripande programområde

  • Stödet till Creative Innovation Lab-projekt som förenar olika branscher och skapar innovativt digitalt innehåll och verksamhetsmodeller fortsätter.
  • Inom nyhetsmediebranschen utlovas sammanlagt 12 miljoner euro i stöd för att främja journalistik och affärsverksamhet i anslutning till den samt medieläskunnighet, mediernas pluralism och yttrandefrihet.

Om du är intresserad av att ansöka om finansiering får du mer information om programmet samt hjälp med att planera projektet och ansöka om finansiering från Utbildningsstyrelsens Kreativa Europa Desk. Vi ordnar också olika evenemang där du får ytterligare information om programmet samt stöd i ansökningsprocessens olika skeden. Vi hjälper också finländska aktörer med att söka europeiska projektpartner.

Mer information om möjligheterna för 2023 inom Kreativa Europa-programmets delprogram Media får du från Finlands filmstiftelses kontaktpunkt för delprogrammet Media.