Nyheter

Bekanta dig med vårt svenskspråkiga program på Educa-mässan 26–27.1.2024!

Aktuellt
Utbildningsstyrelsen deltar också i år i det svenskspråkiga programmet i kvarteret Hörnan på Educa 2024-mässan i Mässcentret i Helsingfors den 26–27 januari 2024. Mässans huvudtema är Vi möts – lärare, elever och studerande, rektorer, chefer, föräldrar. Du hittar oss i vår svenskspråkiga monter 6p21 och i vår finskspråkiga monter 6m60.
Vi är med på Educa-mässan!

Vårt scenprogram på Hörnan  

I Hörnan kan du ta del av vår korta föreläsning och våra paneldiskussioner på svenska.

På fredagen kl. 12.10 föreläser undervisningsrådet Christine Söderek om temat att stärka skolengagemang och ingripa vid skolfrånvaro.

Senare på fredagen kl. 14.30 ordnar vi en paneldiskussion om demokrati i skolan. I diskussionen deltar undervisningsrådet Anna Mikander från undervisnings- och kulturministeriet, Tony Björk som är rektor för Mattlidens skola i Esbo och Tom Gullberg som är äldre universitetslektor vid Åbo Akademi. Undervisningsrådet Maj-Len Engelholm från Utbildningsstyrelsen modererar diskussionen.

På lördagen kl. 13.40 är det dags för en paneldiskussion om hur lättläst material kan stödja undervisningen. I paneldiskussionen medverkar Chris Silverström från Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU), sakkunnig Ulla Stina Åman, Jolin Slotte från LL-center och Anne Levón som är representant för Valteri-skolan Skilla. Moderator för diskussionen är Utbildningsstyrelsens läromedelschef Petra Bredenberg.

Reservera dagarna i kalendern och registrera dig till evenemanget!

Mer information: 

Maj-Len Engelholm, undervisningsråd, maj-len.engelholm(at)oph.fi, tfn 029 5331601