Nyheter

Berätta vilken typ av ytterligare stöd vi kunde erbjuda för ert lokala läroplansarbete inom småbarnspedagogiken

Utbildning och examina Småbarnspedagogik Lärare och pedagogisk personal
NCU publicerade två utvärderingsrapporter om småbarnspedagogiken 31.10. Den ena rapporten behandlar genomförandet av lokala planer för småbarnspedagogik och den andra ledningen inom småbarnspedagogiken. Utgående från rapporterna kan Utbildningsstyrelsen föra en mer ingående dialog med de yrkesverksamma inom småbarnspedagogiken.
En grupp barn i dagisåldern kramar varandra utanför.

Enligt NCU:s utvärdering är ledningen och personalen inom småbarnspedagogik insatta i de uppdaterade planerna för småbarnspedagogik, men det finns fortsättningsvis ett behov av att uppmuntra i synnerhet gemensam diskussion. Gemensam diskussion där olika aktörer inom småbarnspedagogiken deltar och gemensamma diskussioner inom de egna organisationerna, även på teamnivå, är viktig för att förankra ändringarna i verksamhetskulturen vid verksamhetsställena. Enligt NCU:s utvärdering bör man även fästa större uppmärksamhet vid strukturerna för ledningen. 

På Utbildningsstyrelsen tänker vi att hela personalen ska delta i utvecklingen av de lokala planerna för småbarnspedagogik och i arbetet med att förankra dem i den dagliga verksamheten. Ett gemensamt pedagogiskt språk och delad förståelse av värderingar och mål bidrar till att stärka och utveckla en lärande gemenskap som en del av verksamhetskulturen. Genom samtal och utvärdering får man syn på styrkor som det lönar sig att hålla fast vid och å andra sidan även utvecklingsbehov som man bör ta fasta på. Det här kan du läsa mer om i vår bloggtext.

Ur Utbildningsstyrelsens synvinkel och med tanke på Grunderna för planen för småbarnspedagogik är det viktigt att utvärderingar av detta slag genomförs. Utgående från utvärdering och utvecklingsrekommendationer kan vi föra mer ingående samtal med de lokala aktörerna. Vi är intresserade av att höra vilket slags ytterligare stöd Utbildningsstyrelsen kunde erbjuda för det lokala läroplansarbetet. Du kan delta i diskussionen i våra utvecklingsnätverk Loisto-Tindra och Reimari eller skicka dina förslag till teamet för småbarnspedagogik vid Utbildningsstyrelsen på adressen varhaiskasvatus [at] oph.fi eller utbildning [at] oph.fi.
 

Kati Costiander
Kati Kaplin-Sainio
Charlotta Rehn