Nyheter

Culture Helps öppnade finansieringsansökningar för kulturprojekt för att hjälpa ukrainare

Program Kulturväsendet Kreativa Europa Integration Finansiering Ukraina
Culture Helps (2023–2025) är ett projekt som finansieras av EU:s program Kreativa Europa och som hjälper ukrainare som tvingats lämna sitt hem eller sitt hemland på grund av Rysslands anfallskrig. Projektet delar nu ut finansiering till kulturprojekt som främjar ukrainska krigsflyktingars anpassning till nya samhällen. Man vill särskilt hjälpa familjer och barn.
Muraali, jossa valkoinen kyyhky ja keltainen pallo sinisellä taustalla.

Culture Helps är ett projekt som drivs av ukrainska Insha Osvita och tyska zuza. Projektet bidrar med hjälp till de ukrainare som flytt kriget genom kultur. Samtidigt strävar det efter att stärka kompetensen hos yrkespersoner och organisationer inom kulturbranschen när det gäller att främja integration och behandla krigstrauman med kulturella medel.

Under de kommande två åren kommer projektet att erbjuda finansiering med låg tröskel för personer som arbetar med krigsflyktingar inom kulturbranschen och för projekt som främjar integration med kulturella medel. De första finansieringsansökningarna har just öppnats.
 

Culture Helps erbjuder tre typer av understöd 2023–2025

  • Stipendier (200–1000 €) för yrkespersoner inom kulturbranschen som bor i Ukraina eller som har blivit tvungna att lämna Ukraina och som arbetar med ukrainska flyktingar. Sammanlagt delas cirka 200 stipendier ut under sju ansökningsomgångar.
  • Projektunderstöd (högst 5 000 €) för verksamhet som främjar integrationen av ukrainare som tvingats lämna sina hem och i synnerhet familjer i nya samhällen. Under sammanlagt fyra ansökningsomgångar beviljas cirka 80 projektbidrag.
  • Understöd (högst 40 000 €) för europeiska partnerskap för samarbete mellan Ukraina och 2–3 andra länder som deltar i Kreativa Europa-programmet. Även dessa projekt syftar till att underlätta integrationen av familjer som flytt kriget, särskilt barn, i deras nya samhällen. Uppskattningsvis 30 partnerskap för samarbete finansieras.

Projektet Culture Helps sammanställer en metodguide för kulturbranschen för att arbeta med personer som lider av krigserfarenheter och ordnar webbinarier som stöder ibruktagandet av metoderna.