Nyheter

De reviderade Kriterierna för god handledning för den grundläggande utbildningen och andra stadiet har publicerats

Aktuellt Yrkesutbildning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Livslång vägledning Lärare och pedagogisk personal Undervisning och handledning Studiehandledning Elevhandledning
Ihmisjouikko ilmasta käsin

Syftet med Kriterierna för god handledning är att stödja kvaliteten på och likvärdigheten inom handledningen för barn och unga samt att beakta den ökade betydelsen av handledning till följd av den utvidgade läroplikten. De reviderade kriterierna har utarbetats som en rekommendation för handledningen inom den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen. Målet för de nationella kriterierna är att säkerställa att barn och unga på lika grunder har tillgång till handledning, oberoende av boningsort eller omständigheter. 

De reviderade kriterierna är nu gemensamma för den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen. I kriterierna har även målen och de rekommenderade åtgärderna i strategin för livslång handledning beaktats.

Kriterierna för god handledning riktar sig framför allt till utbildningsanordnarna och elev- och studiehandledarna. Genom kriterierna kan man säkerställa en handledning av hög kvalitet inom varje utbildningsform och för varje individuell studieväg. Kriterierna för god handledning kan även användas av till exempel elever och studerande, medlemmar i skol- och läroanstaltsgemenskapen, vårdnadshavare, intressegrupper och beslutsfattare.

De reviderade Kriterierna för god handledning publiceras på svenska i april.
 

Mer information

  • specialsakkunnig Tiina Kärkkäinen (yrkesutbildning), fornamn.efternamn [at] oph.fi (fornamn[dot]efternamn[at]oph[dot]fi)
  • undervisningsrådet Kati Taipale (gymnasieutbildning), fornamn.efternamn [at] oph.fi (fornamn[dot]efternamn[at]oph[dot]fi)
  • undervisningsrådet Mia Vartiainen (yrkesutbildning), fornamn.efternamn [at] oph.fi (fornamn[dot]efternamn[at]oph[dot]fi)