Nyheter

Den internationella mobiliteten inom yrkesutbildningen återhämtade sig gradvis under 2022

Statistik Yrkesutbildning Erasmus+ Yrkesutbildningen Internationalisering
De internationella mobilitetsperioderna för studerande och anställda inom yrkesutbildningen började gradvis återhämta sig i fjol efter nedstängningarna på grund av corona, men nådde ännu inte upp till samma nivå som 2019. År 2022 åkte sammanlagt 2 708 studerande och 2 570 lärare eller icke-undervisande personal inom yrkesutbildningen på en studie- eller arbetsrelaterad utlandsperiod.
Kolme nuorta naista joista yksi halaa muita ja katsoo kameraan päin.

Ser man på förhållandena åkte 6,2 procent av de 16–25-åringar som inledde sina studier utomlands och 4,3 procent studerande kom till Finland under 2022. År 2019 var motsvarande tal 10,3 och 7,3 procent. År 2022 anlände 3 586 lärare till Finland och 2 570 lärare och företrädare för icke-undervisande personal åkte utomlands. År 2021 reste några hundra anställda.

Av mobilitetsprogrammen var Erasmus+ det populäraste. Genom Erasmus+ åkte 2 170 studerande på en utlandsperiod 2022, dvs. 80 procent av alla studerande som åkte. Av dem som kom till Finland reste 83 procent med stöd av Erasmus+-programmet. Av lärarnas och den icke-undervisande personalens mobiliteter skedde 72 procent med finansiering från Erasmus+.

År 2022 var 11,3 procent av de utlandsperioder som genomfördes från Finland till utlandet en kombination av fysiska och virtuella perioder. Av perioderna för studerande som anlände från utlandet var 13,3 procent flerformiga. I perioderna från Finland till utlandet skedde en liten ökning i flerformsmobiliteten jämfört med året innan, men andelen perioder till Finland sjönk med fem procentenheter. Av den finländska lärar- och icke-undervisande personalens mobilitet utomlands gjordes 6,7 procent som flerformsmobiliteter.

Syftet med utlandsperioden för studerande som reste utomlands var oftast lärande i arbetslivet genom utbildningsavtal. Även de studerande som kom till Finland kom till största delen för lärande i arbetslivet. 13 procent av de studerande åkte på mobilitetsperioder i Erasmus+-programmets strategiska partnerskapsprojekt. När man ser på olika utbildningsområden kom de flesta studerande som åkte utomlands från servicebranscherna. På andra plats kom de tekniska områdena och på tredje plats handel och förvaltning.

Lärare och icke-undervisande personal åkte under 2022 oftast utomlands för en arbetslivsperiod eller av någon annan anledning. Andra anledningar var till exempel resor i anslutning till samarbetsprojekt och olika utvecklingsprojekt eller förberedande besök.

Mobiliteten inom yrkesutbildningen har varit mycket fokuserad på Europa under hela den tid som mobiliteten har statistikförts. De 10 populäraste mål- och utreseländerna både för studerande som kom till Finland och som åkte från Finland fanns också 2022 i Europa. Fram till 2020 finansierades globala nätverk i vissa icke-europeiska målländer med statsunderstöd för internationalisering. Aktörer som ackrediterats i Erasmus+ kan från och med 2021 rikta högst en femtedel av sin mobilitetsfinansiering till global mobilitet till alla länder utanför Europa, men den globala mobiliteten återhämtade sig under 2022 långsammare än den europeiska mobiliteten.