Nyheter

Den irländska samhörighetskänslan charmade studiehandledare från Savolax

Program Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Euroguidance Livslång vägledning Personalutbildning Internationalisering Lärare och pedagogisk personal
När restriktionerna till följd av coronapandemin upphörde förverkligade studiehandledare vid Etelä-Savon ammattiopisto sin dröm om att åka utomlands på studiebesök. Med stöd från programmet Erasmus+ genomförde de ett sex dagar långt besök i Dublinområdet.
Käsiä kurottamassa yhteen nurmikolla

Teamet med studiehandledare vid Etelä-Savon ammattiopisto (Esedu) drömde redan före coronapandemin om en internationell studieresa för att få nya intryck och perspektiv på hur studiehandledningen genomförs i andra länder. Förra maj blev drömmen verklighet med stöd från arbetsgivaren.

Studiehandledning i mer än femtio år

På Irland har karriärhandledning erbjudits vid läroanstalter på andra stadiet i över femtio års tid. Målet för studiehandledarnas resa var att lära sig mer om en modell för holistisk och integrerad handledning. Modellen innefattar personlig handledning, social handledning, studiehandledning och karriärhandledning.

Tre studiehandledare började förbereda studieresan redan hösten 2022. Studiehandledarna tog kontakt med Institute of Guidance Counsellors (IGC), den nationella föreningen för studiehandledare på Irland. Föreningens vice ordförande Catriona Rodgers gav tips på läroanstalter som studiehandledarna kunde besöka. Det krävde tid och arbete att hitta lämpliga läroanstalter, men deltagarna tyckte att det var ett intressant projekt. Studiehandledarna som ansvarade för planeringen höll kontakt per e-post och genom Teams-möten, där även Catriona deltog.

– Den väl genomförda planering och förberedelserna bar frukt. Valet av läroanstalter och tidtabellen fungerade perfekt, konstaterar studiehandledare Teija Kolehmainen, som var en av deltagarna i resan.

Från arbetsverkstadsverksamhet till universitet

I resan deltog sex av de sju studiehandledarna vid Esedu och utbildningschefen.

Under resan besökte gruppen

  • Inchicore College of Further Education
  • Greenhills College
  • Technological University, Tallaght Campus
  • Youth Reach Center och Adult Reach Center, Ballymun
  • Maynooth University, Department of Adult and Community Education

Vid college-läroanstalterna erbjuds yrkesutbildning på andra stadiet. Dessutom kan de studerande bekanta sig med högskolestudier inom områden som de själva är intresserade av. Efter att de tagit examen kan de studerande fortsätta till studier vid universitet eller direkt börja arbeta.

Esedun opot irlantilaisen oppilaitoksen edessä
Teija, Sanna, Ulla, Päivi, Marja, Helena och Tiia i Inchicore College. Vid läroanstalten arbetade en studiehandledare med ansvar för 950 studerande.

Även Greenhills College hade endast en anställd studiehandledare. Hen hade ansvaret för 250 studerande, eftersom de studerande hade behov av särskilt stöd. Studiehandledarna samarbetade med lärarna och karriärhandledaren.

– Jämfört med Finland var arbetslivsperioderna överraskande korta, endast ett par veckor, konstaterar Teija.

Vid Technological University bekantade sig finländarna med karriärhandledning. Karriärhandledaren hjälper de studerande med bland annat att välja kurser. Om det finns risk för att studierna avbryts får den studerande stöd från karriärhandledaren. Karriärhandledaren ordnar även workshoppar eller lektioner där hen hjälper de studerande att förbättra sina färdigheter inom arbetssökning, till exempel hur man förbereder sig inför en arbetsintervju och skapar ett CV.

Vid handledningscenter kombineras studier och arbetsverkstadsverksamhet. Center för ungdomar är avsedda för unga i åldern 16–20 år som löper risk för marginalisering. Vid dessa center kan unga avlägga examina och hitta arbete inom önskad bransch. Vid handledningscenter för vuxna ordnas utbildning i grundläggande färdigheter för vuxna, även öppna universitetskurser. Vid centren erbjuds även kurser som liknar kurser vid medborgarinstitut i Finland.

Vid Maynooth University erbjuds studiehandledarutbildning för vuxna. Majoriteten av de studerande är 30–40 år och har en högskoleexamen sedan tidigare. Studierna genomförs på deltid (två dagar i månaden) och deras längd är två år. De studerande arbetar vid sidan av studierna och finansierar själva sina studier.

 Samhörigheten en resurs

Studiehandledare Ulla Hartikainen lade märke till att undervisningsutrymmena ofta var enkla och i dåligt skick.

– Trots att arbetslöshetsprocenten på Irland endast är fyra procent såg vi fattigdom och misär under vår resa, konstaterar hon med viss förundring. Inställningen till arbetet och de studerande väckte beundran hos de finländska besökarna.

– De vuxna behandlas som vuxna under handledningen och man utgår från individen när man fastställer målen för handledningen, säger Ulla.

Fokuset på individen är dock inte lika starkt som i Finland. Enskilda individers framsteg firades tillsammans, till exempel genom att utexaminerade studerande blev invalda i Hall of Fame.

Teija, Ulla och de andra studiehandledarna som deltog i besöket uppmuntrar andra som drömmer om att göra en studieresa utomlands att göra slag i saken.

– Under resan mötte vi vänliga människor överallt och många tankar väcktes hos oss. Även om lärdomarna från resan bleknar med tiden, kvarstår den gemensamma upplevelsen, sammanfattar Ulla.