Nyheter

Dialog mellan praktik och forskning – ECADOC internationella sommarskola samlade doktorander inom vägledning

Program Euroguidance Internationalisering Livslång vägledning
ECADOC -The European Doctoral Programme in Career Guidance and Counselling samlar varje år doktorander inom karriärvägledning och handledning till en sommarskola. I augusti 2023 ordnades den 10:e sommarskolan som ett samarbete mellan Århus universitet, Euroguidance och forskarskolan FinnFram i Sverige. Ett trettiotal doktorander från 13 europeiska länder samlades under en vecka i Sønderborg, Danmark.
Nainen opiskelemassa ulkona

ECADOC sommarskola ger deltagarna en fantastisk möjlighet att träffa andra som forskar inom olika ämnen i anknytning till karriärvägledning och handledning. Deltagarna presenterar och diskuterar sina egna forskningsprojekt, fördjupar sin kunskap tillsammans med inbjudna forskare och bygger nya värdefulla kontakter. Temat för årets sommarskola var samarbete mellan forskning, praktik och policy.

Det internationella perspektivet är givande. Vi verkar i olika kontext i våra europeiska länder men i handledningsarbetet med individer stöter vi alla på samma utmaningar. De flesta av oss doktorander har en bakgrund i det praktiska vägledningsarbetet och många av oss utbildar även blivande karriärvägledare och handledare, säger Kicki Häggblom.

Ett behov för samarbete

Ett av de många givande inslagen under veckan var en interaktiv eftermiddag som ordnades i samarbete med Euroguidance Danmark just för att förena forskning med praktik.  Doktorander och verksamma danska vägledare träffades i smågrupper för att diskutera olika handledningsexempel som vägledarna hade med sig från sin vardag.

– För mig var det inspirerande att se hur både praktik och forskning har frågor att lösa och hur vi sedan tillsammans kan komma djupare och åstadkomma någonting som har betydelse för båda parter. Samtidigt utvecklas ju hela branchen, konstaterar Leena Itkonen.

Det är viktigt att utbildning av karriärvägledare baserar sig på forskning, betonade professor Rie Thomsen, och jag instämmer, fortsätter Riikka Michelsson, som också arbetar som lektor vid Jamk och utbildar blivande vägledare.

Internationellt erkända forskare och sakkunniga var inbjudna för att hålla föreläsningar, workshops och handledningar med doktoranderna, något som inte bara förde det egna forskningsarbetet framåt, men som även öppnade upp för intressanta arbetsmetoder.

Den gemensamma utvärderingen vid veckans slut visade att sommarskolan fyller ett behov.

– Den gemensamma utvärderingen vid veckans slut visade att sommarskolan fyller ett behov. Det är många gånger ett ensamt arbete man som doktorand utför, speciellt inom ett så smalt forskningsområde som karriärvägledning och handledning trots allt är. Att träffa andra som förstår processen är oerhört viktigt, konstaterar Kicki Häggblom.

ECADOC-osallistujat Suomesta
 Från Finland deltog fem doktorander: Päivi Kauppila (Jyväskylä universitet), Riikka Michelsson (Åbo universitet), Miika Kekki (Östra Finlands universitet), Leena Itkonen (Jyväskylä universitet) och Kicki Häggblom (Åbo Akademi).

Den 11:e ECADOC sommarskolan kommer att hållas på Cypern 2024.