Nyheter

Erasmus Mundus magisterprogrammens utmaningar och framgångar som diskussionsämnen under mötet för koordinatorer

Program Högskoleutbildning Globalt sammarbete Erasmus+ Erasmus+ Högskoleutbildningen Internationalisering Utveckling av utbildningen
Finska deltagare i Erasmus Mundus insatsen samlades på Utbildningsstyrelsen måndagen den 20 februari 2023. Deltagarna diskuterade implementeringen av Erasmus Mundus i Finland, nätverkade och delade erfarenheter och god praxis med varandra under mötet.
Erasmus Mundus-koordinatorer
Representanter av Erasmus Mundus magisterprogrammen i möte på Utbildningsstyrelsen.

Erasmus Mundus magisterprogrammen har haft en betydande roll i utvecklingen av internationella gemensamma magisterprogram på en europeisk och nationell nivå i nästan 20 år. Denna roll för programkoordinatorerna under genomförandet av programmen till fascinerande och samtidigt utmanande frågor.  Stöd från andra deltagare i insatsen och nätverkande är väsentligt när man identifierar lösningar på de olika utmaningar som uppkommer under genomförandet av gemensamma program.

På grund av pandemin har en lång paus funnits sedan denna typ av möten har organiserats. Det visade sig finnas ett stort behov för att träffas och diskutera. Detta framkom genom det stora intresset för att delta i evenemanget, 22 av 24 aktiva finska Erasmus Mundus magisterprogram var representerade på mötet. Deltagarna inkluderade gamla program som har fungerat sedan början av insatsen, såsom Master of Science in European Forestry vid Östra Finlands universitet och helt nyligen finansierade Erasmus Mundus Design Measures projekt, såsom COMAI-projektet som representerat av Haaga-Helia UAS. COMAI -projektet förbereder ett nytt Erasmus Mundus magisterprogram.

Under mötet reflekterade Tea Vellamo från Tammerfors universitet över det inflytande EU har haft via Erasmus Mundus insatsen på utbildningspolitik i högre utbildning och lagstiftningen på nationell nivå. Under mötet hölls gruppdiskussionerna som omfattade olika delar av gemensamt programgenomförande, såsom stipendier och terminsavgifter, mobilitetsvägar och läroplansstrukturer.

Finländska högskolor deltar aktivt i Erasmus Mundus gemensamma program

Det övergripande finländska deltagandet i Erasmus Mundus insatsen diskuterades utifrån deltagarstatistik. Finländska institutioner deltar aktivt i aktionen i europeisk jämförelse och den nya programperioden tycks följa samma bana. Den senaste tidens trender och förändringar i lagstiftningen har lett till ett ökat intresse från finländska yrkeshögskolor för insatsen.

Intresset för Erasmus Mundus insatsen tycks fortsätta som stort i Finland och insatsens framtid är ljus. Under diskussionerna framkom det att flera ansökningar lämnats in från Finland till den nyligen avslutade ansökningsomgången. Det kommer definitivt att hållas liknande möten även i framtiden för att stödja genomförandet av aktionen på nationell nivå och för att byggaupp de väsentliga länkarna mellan aktörerna.