Nyheter

Europeiska kommissionen finansierar utvecklingen av den finländska yrkesutbildningen med flera miljoner

Program Yrkesutbildning Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen
Finland beviljades en finansiering på flera miljoner euro från instansen Erasmus+ Centres of Vocational Excellence för att utveckla yrkesutbildningen. Instansen finansieras av Europeiska kommissionen. I höstens utlysning för yrkeskunskapscentrum finansierades 13 projekt och den sammanlagda beviljade finansieringen är cirka 47 miljoner euro. Två av de finansierade projekten är koordinerade från Finland.
Två vindkraftverk i ett grönt fältlandskap.

Antalet inlämnade ansökningar var 76, vilket var något färre än året innan. I fyra av de godkända projekten deltar sammanlagt 18 finländska organisationer, till exempel yrkesläroanstalter, högskolor och företag. Ett enskilt centrum kan beviljas upp till fyra miljoner euro, så det är fråga om betydande utvecklingspengar.

De finländska projekten främjar grön omställning inom bilbranschen och energisektorn

De projekt som koordineras från Finland är Omnias Auto-Cove 2.0: Greening Europe with support of Clean-tech-vehicle education och Vasa yrkeshögskolas (VAMK) projekt H2Excellence: Fuel Cells and Green Hydrogen Centers of Vocational Excellence towards affordable, secure, and sustainable energy for Europe.

I projektet som koordineras av Omnia utvecklas utbildningen inom bilbranschen så att den motsvarar branschens kompetensbehov. I projektet tar man fram nya undervisningshelheter för reparation och service av bilar som drivs med de nya drivmedlen. I projektet deltar sju yrkesskolor, tre yrkeshögskolor, fem bilföretag och ett forskningsinstitut. Deltagarna kommer från sju olika länder.

Vamia deltar i ett projekt som koordineras av Vasa yrkeshögskola (VAMK). I projektet utvecklas sakkunskap och utbildning inom grön vätebaserad energiteknik och applikationer. I projektet deltar 21 partner från fem länder. Alla partners agenda och strategier fokuserar starkt på grönt väte.

– Det är fint att vara med och utveckla framtidens gröna kompetens och utbildning. Den nya gröna kompetensen stärker både Finlands och Europas konkurrenskraft och hjälper oss att uppnå hållbarhet, gläder sig Vamias chef för internationell verksamhet Katarina Sandbacka. 

Yrkeskunskapscentren svarar på näringslivets behov

Målet för yrkeskunskapscentren (Centres of Vocational Excellence, CoVE) är att stöda aktörer inom yrkesutbildningen att anpassa sitt utbildningsutbud till näringslivets behov. Kompetenscentren samlar partnerländernas regionala samarbetspartner, såsom tillhandahållare av yrkesutbildning, högskolor, forskningsinstitut, företag, näringslivsorganisationer och myndigheter. 

Nästa ansökningstid går ut den 8 juni 2023.