Nyheter

Färdplan för hållbarhet stakar ut riktningen för yrkesutbildningen

Utbildning och examina Yrkesutbildning Läromedel Hållbar utveckling
Färdplanen för hållbarhet visar riktningen mot en hållbar och grön framtid. Färdplanen riktar sig till aktörer inom yrkesutbildningen och den har utarbetats i ett brett samarbetsnätverk och koordinerats av det statsunderstödda projektet VASKI – Ansvarsfull och hållbar yrkesutbildning. Färdplanen ska kunna användas av alla utbildningsaktörer och den kommer att färdigställas i projektet inom detta år.
Luonnossa otettu kuva tarkentuu oikealta ilmestyviin kämmeniin, jotka on kuvattu sivusta. Kämmenissä on multaa, josta pistää esiin kolmilehtinen kasviverso.
Kestävä kädenjälki

Aktörerna inom yrkesutbildningen har i ett brett samarbetsnätverk utarbetat en gemensam färdplan för hållbarhet som erbjuder verktyg, lösningar och mål för det egna hållbarhetsarbetet. Färdplanen riktar sig till yrkesläroanstalter, men lämpar sig även för andra aktörer inom utbildningsbranschen. Genom att säkerställa verksamhetsutvecklingen för hållbar utveckling och grön omställning ser man samtidigt till att det finländska arbetslivet och på bredare plan hela samhället följer med i hållbarhetsutvecklingen.

Gemensam vision, mål och insatser visar vägen till en hållbar framtid

Färdplanen för hållbarhet består av en gemensam vision, tematiserade mål samt insatser för att uppnå målen. Den gemensamma visionen är att yrkesutbildningen år 2030 bygger ett arbetslivskunnande som främjar grön omställning och ekosocial bildning. Det här säkerställer man bland annat genom kontinuerligt lärande och genom att tillägna sig utgångspunkterna för transformativt tänkande som värden och utgångspunkter för verksamheten. I hållbarhetsarbetet betonas också ett starkt samarbete med arbetslivspartner och andra intressentgrupper. Temana i färdplanen är ledning och verksamhetskultur, pedagogik och lärmiljöer, personalens kompetens och yrkesidentitet, partnerskap och koldioxidneutralitet. För dessa teman har man ställt upp egna mål och beskrivit praktiska exempel på lösningar.

– Det är fint att så många aktörer inom yrkesutbildningen har deltagit i arbetet med färdplanen för hållbarhet. Visionerna och målen i färdplanen visar tydligt aktörernas vilja att klargöra yrkesutbildningens värden och verksamhetskultur samt utveckla samhället genom att bygga en hållbar framtid, konstaterar överingenjör Jaana Villikka-Storm på Utbildningsstyrelsen.

Aktörerna inom yrkesutbildning befinner sig i olika skeden av arbetet med hållbar utveckling. Färdplanen anger en gemensam riktning som varje enskild aktör med sina egna praktiska insatser kan följa i sin egen takt.

Färdplanen för hållbarhet visar vägen

Färdplanen för hållbarhet har utarbetats på en webbplats, där man sammanställt exempel på praktiska lösningar för hållbar utveckling från olika läroanstalter. På webbplatsen kan man ta del av utgångspunkterna för hållbar utveckling och hitta praktiska tips för det egna arbetet.

Utbildningsstyrelsen ordnar tillsammans med projektet VASKI en webbinarieserie på finska om färdplanen för hållbarhet inom yrkesutbildningen. På webbinarierna öppnar man upp innehållet i färdplanen och diskuterar de praktiska insatserna för att uppnå målen. Deltagarlänkarna till webbinarierna hittar man i Utbildningsstyrelsens evenemangskalender.

Webbinarierna ordnas (på finska):

  • Del 1 onsdag 13.9.2023 kl. 14-16: Mistä kestävyystiekartassa on kyse?
  • Del 2 tisdag 10.10.2023 kl. 14-16: Mitä kestävyystiekartta tuo johtamiseen ja toimintakulttuuriin
  • Del 3 onsdag 8.11.2023 kl. 14-16: Mitä kestävyystiekartta tarkoittaa opetukseen, ohjaukseen ja työelämäyhteistyöhön?

Mer information på Utbildningsstyrelsen ger:

VASKI – Ansvarsfull och hållbar yrkesutbildning

VASKI – Ansvarsfull och hållbar yrkesutbildning är en del av Utbildningsstyrelsens utvecklingsprogram för hållbar utveckling och grön omställning. Målet med programmet är att stödja genomförandet av målen i Agenda 2030 och den gröna omställningen i yrkesutbildningen samt att stärka utbildningens hållbara avtryck. Färdplanen för hållbarhet uppstår som ett resultat av de olika temana inom projektet.

  • Sataedu är huvudkoordinator för projektet VASKI och som delkoordinatorer medverkar Perho, Sykli, Optima, LHKK och Luovi
  • I projektet deltar 61 yrkesläroanstalter
  • Projektet pågår under tiden 1/2022–12/2023

Mer information