Nyheter

Fler möjligheter till läroperioder i ett annat EU-land? – Ge respons till Europeiska kommissionen!

Program Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Ungdomssektorn Erasmus+ Allmänbildande utbildningen Erasmus+ för motions- och idrottsområdet – Sport EU:s ungdomsprogram Internationalisering
Under 2023 förbereder EU-kommissionen ett förslag till rådets rekommendation om lärandemobilitet. Målet med den nya rekommendationen är att garantera alla möjlighet till en läroperiod i ett annat EU-land.
Nuoria ihmisiä

Vid beredningen av förslaget kommer bland annat resultaten av detta nu öppna offentliga samråd att användas. Syftet är att samla in evidensbaserad information, expertkunskap och synpunkter från alla relevanta parter som berörs av lärandemobilitet, för att stödja kommissionens förslag.

Alla har nu möjlighet att dela med sig av sin åsikt och påverka! Samrådet är öppet till den 3 maj 2023 och du kan delta på EU-kommissionens webbplats.
 
Utöver det offentliga samrådet anordnar kommissionen samråd riktade till vissa målgrupper och en medborgarpanel. Resultaten av alla samråd samlas i en sammanfattande rapport, som bifogas till kommissionens förslag.

Rekommendationen syftar till att bidra till målet för det europeiska utbildningsområdet om att göra mobilitet i utbildningssyfte till norm snarare än undantag. Den syftar till att öka möjligheterna för alla att utbilda sig och undervisa utomlands inom och utanför EU – inte bara inom högskole- och yrkesutbildningar, utan inom alla sektorer och på alla nivåer av formellt, icke-formellt och informellt lärande, vilket berör lärare, läroavtalsstuderande, praktikanter, elever, ungdomar, ungdomsarbetare, vuxenstuderande och idrottspersonal.

Rekommendationen har även anknytning till Europaåret för kompetens 2023.