Nyheter

Fyra engagerande och innovativa läroanstalter i Finland utsågs till eTwinning-skolor

Program Yrkesutbildning Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Småbarnspedagogik Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Allmänbildande utbildningen eTwinning Digitalisering Internationalisering Utveckling av utbildningen Lärmiljö Jämlikhet och delaktighet
Sammanlagt 4485 läroanstalter runt om i Europa beviljades titeln eTwinning-skola för åren 2023–2024. Fyra finländska läroanstalter fick titeln: Kouvolan yhteislyseo i Kouvola, Kärpäsen peruskoulu i Lahtis, Lapin koulutuskeskus REDU i Rovaniemi och Oriveden yhteiskoulu i Orivesi. eTwinning-skolorna bildar ett europeiskt nätverk som uppmuntrar andra skolor att utveckla både sin eTwinning-verksamhet och sin internationella verksamhet.
Kärpäsen koulun opettajia juhlimassa palkittua eTwinning-projektia.
Det prisbelönta eTwinning-projektet ”Our School is Green and So Are We” firas i Kärpäsen peruskoulu. På bilden från vänster till höger: Kristiina Viitasuo, Lea Smolander, Ritva Metso och Esa Liukkonen.

Skribent: Katariina Kivi

Titeln eTwinning-skola motiverar till att utvärdera och utveckla internationalisering i gymnasiet

Vid Kouvolan yhteislyseo har man under de senaste läsåren satsat starkt på internationellt samarbete. Samlyceet har aktivt deltagit i eTwinning och Erasmus+-verksamheten. Ansökan till eTwinning-skola motiverades av utvärderingen av den egna internationella verksamheten.

– I och med att vi sökte titeln eTwinning-skola kunde vi granska vår egen verksamhet med utomståendes ögon och fundera på hur vi kunde utvecklas, beskriver Mika Rissanen, lärare vid Kouvolan yhteislyseo.

Även om gymnasiets kursformat begränsar hurdant samarbete man kan utföra via webben kan det enligt Rissanen också göra det möjligt att fördjupa sig.

– Just det är en av utmaningarna med gymnasiestudierna: hur kan man erbjuda entusiastiska studerande möjligheter att förverkliga sig själva? funderar Mika Rissanen.
eTwinning kan vara ett verktyg för studerandena både för att fördjupa sin kompetens och för att förverkliga sig själv.

I framtiden kommer samlyceet enligt Rissanen att sträva efter att utnyttja eTwinning i allt fler läroämnen. eTwinnings nya hem, European School Education Platform, utvecklas kontinuerligt, vilket också gör det lättare att uppmuntra nya lärare till eTwinning.

Oppijoita luokassa.
Studerande inom eTwinning-projektet ”Mulier, mulior, mulierrima – Women in Ancient Rome” i Kouvolan yhteislyseo.

Erkännande, synlighet och kontinuitet för mångsidig eTwinning-verksamhet

Kärpäsen peruskoulu fick titeln eTwinning-skola för tredje gången. Skolan har varit en eTwinning-skola sedan de första titlarna delades ut 2018. eTwinning är en viktig del av vardagen i Kärpäsen peruskoulu och man har arbetat mycket för att främja internationaliseringen. Det arbete som gjorts i och med beteckningen eTwinning-skola har nu blivit synligt.

– Titeln har också hjälpt oss att hitta samarbetspartner från europeiska skolor, berättar Ritva Metso som är lärare vid Kärpäsen peruskoulu.

Skolan kommer även i fortsättningen att ha många olika typer av eTwinning-projekt. Det planeras bland annat ett projekt för niondeklassare med anknytning till fortsatta studier och arbetslivet, samt ett högstadieprojekt inom geografi och biologi där man undersöker livsmiljöer och övar på kartläsning. I skolan väntar man ivrigt på eTwinnings årstema som kommer att publiceras vid årsskiftet, eftersom det är ett lätt sätt att hitta ett aktuellt tema för projekten.

eTwinning-verksamheten stöder genomförandet av målen för läroplanen, vilket också syns i Kärpäsen peruskoulu. Skolans femteklassare genomför till exempel årligen ett eTwinning-projekt där det vanligtvis deltar flera klasser och lärare. Projektets tema härleds ofta från stadens gemensamma ämnesövergripande helhet för lärande.

– I eTwinning uppnås de övergripande målen i läroplanen utan problem, gläder sig Metso.

Kaksi oppilasta asettavat värikkäitä muistilappuja seinälle.
Elever från Kärpäsen peruskoulu arbetar med eTwinning-projektet ”100 Good Deeds”.

Projekt som inspirerande internationella lärmiljöer

Även Lapin koulutuskeskus REDU har varit en eTwinning-skola sedan titeln först beviljades. Mari Jokela, turismlärare vid REDU, berättar att det var självklart för dem att ansöka om titeln på nytt.

– Tanken är ju inte att nöja sig med det som redan finns, utan att vidareutveckla verksamheten, förklarar Jokela.

Beteckningen eTwinning-skola har varit nyttig på många sätt i REDU. Titeln har gjort REDU mer välkänd och pålitlig ur internationella partners perspektiv. Enligt Jokela kontaktas REDU också av nya skolor varje vecka på grund av titeln.

– Titeln eTwinning-skola tillsammans med Erasmus+-ackrediteringen har gjort oss till en eftertraktad partner i internationell verksamhet, som är en av hörnstenarna i vår verksamhet.

REDU:n kansainvälisiä vieraita ulkoilemassa talvella.
På REDU glädjas man över internationella möten.

På REDU kommer man att utvidga eTwinning-verksamheten ytterligare. Vid läroanstalten ordnades till exempel en eTwinning-utbildning med låg tröskel för anställda tillsammans med en internationell partner. Där fick man testa eTwinnings TwinSpace-projektarbetsplattform på ett tryggt sätt innan man satte igång med arbetet.

– När vi får med lärare från olika områden i eTwinning-verksamheten drar också studerandena nytta av det, beskriver Jokela.

eTwinning-projekt som internationella lärmiljöer ingår både i internationaliseringen på hemmaplan och i internationella mobilitetsprojekt. Enligt Jokela har REDU också inspirerat sina internationella partners om möjligheterna som eTwinning erbjuder och fungerar som en slags förebild inom internationaliseringen på hemmaplan. eTwinning är en betydelsefull och planenlig del av REDU:s verksamhet.

Internationalisering är inte något fristående, utan den utgår alltid från examensgrunderna

– Till exempel var den grundläggande utgångspunkten för projektet ”Welcome to our hotel! How can I help you?” turismens kundservice och inkvarteringstjänster. I projektet presenterade vi sevärdheter på vår ort, bekantade oss med områdets mångsidiga inkvarteringsutbud och gjorde serier om turism, beskriver Jokela.

REDU:n eTwinning-projektissa tehty nelikuvainen sarjakuva.
En serie som skapades i REDU:s eTwinning-projekt.

Aktiv internationell verksamhet som engagerar eleverna 

I Orivesi har internationalisering och eTwinning-verksamheten långa traditioner som syns tydligt i vardagen i Oriveden yhteiskoulu, som fått beteckningen eTwinning-skola. Skolan har Erasmus+-ackreditering, och skolans elever kan i och med eTwinning-projekt som genomförs på webben också delta i mobilitetsperioder. Dessutom tar skolan emot internationella gäster nästan varje månad. Skolan har bra partnerskolor för sin internationella verksamhet från såväl Italien, Tyskland och Portugal som Kroatien.

– I och med titeln eTwinning-skola önskar vi att vi kunde skapa allt mer samarbete med europeiska skolor, beskriver Santeri Lattunen, lärare vid Oriveden yhteiskoulu.

Oriveden yhteiskoulu har för avsikt att aktivt fortsätta samarbeta med partnerskolorna, utveckla nya eTwinning-projekt och möjliggöra mobilitet för eleverna även i fortsättningen.

– Det här läsåret fick vi i gång samarbetet med en estnisk och en tysk skola. Dessutom fortsätter vi med några andra internationella projekt, berättar Lattunen.

I samskolan finns många aktiviteter som engagerar eleverna och där eTwinning utnyttjas. I samskolans verksamhet med må bra-agenter kan eleverna bland annat påverka trivseln i skolan och delta i internationella projekt. Dessutom syns eTwinning-verksamheten på ett mångsidigt sätt i olika läroämnen.

– I våras hade vi till exempel ett fenomenbaserat eTwinning-projekt om hållbarhet. Projektet genomfördes under lektioner i engelska, geografi och modersmål, beskriver Lattunen.

Tips från eTwinning-skolorna för eTwinning-verksamheten


Mika Rissanen: ”Våga bli ivrig! eTwinning erbjuder upplevelser av framgång och misslyckande. Båda blir till slut varma minnen.”

Ritva Metso: ”Börja med ett litet projekt som du kan utvidga om du vill. Gå med i någon mer erfaren eTwinnares projekt som ’praktikant’. Ta med eleverna i att kläcka idéer för projektet i ett så tidigt skede som möjligt.”

Mari Jokela: ”Utnyttja eTwinning-verksamheten på ett mångsidigt sätt – nätverka, utveckla dina färdigheter genom att delta i utbildningar och dela internationalism i din skola!”

Santeri Lattunen: ”Det lönar sig att modigt gå med i verksamheten. För en lärare som inleder eTwinning-verksamhet lönar det sig att börja med ett mindre projekt. I eTwinning finns idéer till och med för små tvåveckorsprojekt inom vilket tema och läroämne som helst.”

eTwinning är ett europeiskt samarbetsverktyg och nätverk på webben för att främja internationalisering. eTwinning kan användas av lärare och personal inom småbarnspedagogiken, inom den grundläggande utbildningen och på andra stadiet. Även lärarutbildare och lärarstuderande kan utnyttja eTwinning. eTwinning får finansiering från EU:s Erasmus+-program.

Titeln eTwinning-skola baserar sig på eTwinning-skolans mission (eTwinning School Mission). De läroanstalter som fått beteckningen eTwinning-skola har förbundit sig till delat ledarskap, samarbete och teamarbete. Vid de läroanstalter som fått beteckningen ses eleverna som förändringsaktörer och läroanstalterna fungerar som ett inspirerande föredöme för andra läroanstalter. eTwinning-skolorna är inkluderande, innovativa och lärande organisationer.

 

eTwinnings stödtjänst och koordinering i Finland:

Programansvarig Riikka Aminoff
riikka.aminoff [at] oph.fi
Tfn 029533 1387

Programansvarig Olga Lappi
olga.lappi [at] oph.fi
Tfn 029533 1593

eTwinning-skolor i Finland:

2023–2024
•    Kouvolan yhteislyseo (Kouvola)
•    Kärpäsen peruskoulu (Lahtis)
•    Lapin koulutuskeskus REDU (Rovaniemi)
•    Oriveden yhteiskoulu (Orivesi)

2021–2022
•    Kauhajoen lukio (Kauhajoki)
•    Kummun koulu E-9 (Outokumpu)
•    Lastentalo Mukulax (Åbo)
•    Nokia-Viholan koulu (Nokia)
•    Oulun normaalikoulu (Uleåborg) 1–6
•    Riihenmäen koulu (Mäntsälä)
•    Säynätsalon yhtenäiskoulu (Säynätsalo)
•    Väliojan koulu (Haapajärvi)