Nyheter

Gängbildning och brottslighet bland unga förebyggs med statsunderstödsfinansierade projekt inom yrkesutbildningen och i gymnasierna

Utbildning och examina Yrkesutbildning Gymnasieutbildning Välbefinnande Säkerhet och trygghet
Utbildningsstyrelsen har beviljat 18 projekt totalt 4,6 miljoner euro i statsunderstöd för förebyggande av gängbildning och brottslighet bland unga och stärkande av kompetens för välbefinnande, trygghet och säkerhet vid läroanstalter på andra stadiet.
Pöydän äärellä on näkyvissä kolmen ihmisen kädet ja pelikortteja, joissa on kysymysmerkki

Utvecklingsfinansieringen beviljades för två målområden: inom nio av projekten utvecklas samarbetet mellan ankarteam och ankarverksamhet och läroanstalter och inom de övriga nio projekten ligger fokus på att stärka kompetensen hos lärare och handledare inom välbefinnande, trygghet och säkerhet och utveckla en verksamhetskultur som förebygger mobbning, våld och trakasserier. Valet av projekten genomfördes i juni 2023 och understödets användningstid upphör 31.7.2025. Det ansökta beloppet understöd överskred beloppet som beviljades med cirka 1,4 miljoner euro.

Utvecklingsarbetet genomförs som sektorsövergripande arbete i nätverk

– Målet för utvecklingsarbetet är att förebygga ungdomsbrottslighet och gängkriminalitet. Det rör sig om ett komplext problem som kräver kompetens inom flera olika områden. Därför var ett viktigt krav vid ansökningsomgången att projekten genomförs som sektorsövergripande samarbete. Det är positivt att flera av projekten även innefattar samarbete mellan läroanstalter på andra stadiet, konstaterar enhetschef Marko Aaltonen.

Åtta av projekten innefattar både yrkesutbildning och gymnasieutbildning. Inom sju av projekten ligger fokus på yrkesutbildning och inom tre på gymnasieutbildning. Ett av projekten inom yrkesutbildningen är svenskspråkigt och ett är tvåspråkigt. Ungefär hälften av projekten är gemensamma projekt för flera utbildningsanordnare.

Samtidigt pågår projekt inom den grundläggande utbildningen och kommunernas ungdomsarbete som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet. Utvecklingsarbetets framskridande och resultat kommer att följas upp på nationell nivå.

Mer information: