Nyheter

Idrottarnas gemensamma röst börjar höras ända upp till ledningen

Erfarenheter Idrott och sport Erasmus+ Erasmus+ för motions- och idrottsområdet – Sport Gymnastik
Idrottsvärlden har inte lyssnat på idrottarnas röst. Detta ville man ändra på i ett framgångsrikt Erasmus+-projekt. Projektet har satt fart på viktiga parallella processer i Finland, säger Panu Autio från Jalkapallon pelaajayhdistys, en förening för fotbollsspelare.
SAPIS-hanke

Ledarskap kräver skicklighet och nyckeln till framgång är att förtjäna gruppens förtroende.

Så är det också inom idrottens värld, där ledarskapet dock med jämna mellanrum har lett till både små och stora skandaler.

Under de senaste åren har det både i Finland och ute i världen avslöjats trakasserier, osakligt beteende och fall där ledarna har velat begränsa idrottarnas yttrandefrihet.

– Vi har också nyligen varit tvungna att följa idrottsledningens spektakel, där spelarna och ledarna inte alls varit av samma åsikter, säger Panu Autio och hänvisar till kysskandalen kring ordföranden för det spanska fotbollsförbundet och det spanska damlandslaget.

Autio är en legend inom finländsk futsal och har länge varit aktiv i föreningen JPY, Jalkapallon pelaajayhdistys. Autio började som verksamhetsledare för JPY ifjol våras efter att ha varit medlem i föreningens styrelse och sedan jobbat för föreningen i ungefär tio år.

Tidigare betraktade idrottsledningen idrotten som separat från samhället, där idrottarna varken bör kommentera politiken eller sina egna angelägenheter. Det har också Autio fått ta del av.

– I slutet av min karriär fick jag ännu höra att fokusera du nu bara på att spela och lämna ställningstaganden till andra.

Men Autio tror att till exempel skandalen i Spanien är ett exempel på att förändringar är möjliga när spelarna höjer sin röst och håller en enad front.

 

En stabil teoretisk grund från projektet

Även bland finländska idrottare har viljan att stärka idrottarnas röst i frågor som gäller dem själva väckts. Målet har medvetet förts framåt, först av  föreningarna för idrottarna under ledning av de största föreningarna, de för fotbollsspelare och ishockeyspelare.

Jalkapallon Pelaajayhdistys har också skaffat stark uppbackning till projektet från det internationella Erasmus+-projektet Strengthening Athlete Power in Sports (SAPIS). Projektets mål är att stärka idrottarnas inflytande och rösträtt i sina egna grenars och idrottsorganisationers förvaltning och ledning.

Projektet har stark akademisk betoning eftersom fyra universitet har deltagit i projektet. Projektets teoretiska och akademiska forskningsbas har producerats av universiteten i Swansea (Wales), Pompeu Fabra (Spanien), Utrecht (Nederländerna) och Ljubljana (Slovenien).

– Dessa universitet har högklassig kompetens särskilt inom idrottsetik och idrottssystem överlag, säger Autio.

Utöver universiteten har även EU Athletes, som representerar europeiska idrottare, och Nederländernas olympiska kommitté deltagit, liksom den danska organisationen inom idrottsforskning Play the Game, som har ansvarat för projektet.

Ett nationellt nätverk skapas i Finland

Under projektet har mycket gått framåt även i Finland. I början av projektet skapades det finländska Sapis-nätverket som omfattar spelarföreningar, företrädare för idrottsutskotten samt de viktigaste idrottsorganisationerna centrumet för etik FCEI och forskningscentralen för elitidrott KIHU.

År 2019 inledde Kihu ett forskningsarbete som resulterade i utredningen Urheilijoiden ääni som publicerades två år senare. Enligt Autio kom Kihu igång på allvar med sin forskning just i samarbetet kring Sapis-projektet.

I Finland inleddes också parallella processer där man har utnyttjat den kunskap och de handlingsmodeller som uppkommit i projektet.

– Vi samlade ett nationellt nätverk där representanter för alla självständiga föreningar för idrottare deltog. Senare har föreningsfältet utvidgats när fler sådana föreningar har grundats, säger Autio.

Dialogen mellan föreningar som representerar idrottare och även mellan idrottschefer har ökat i Finland.

Vi har lyckats förena hela fältet av instanser som representerar idrottare i Finland och som omfattar såväl självständiga föreningar för idrottare som idrottsutskott. Det samarbetet gläder mig och jag hoppas att vi till och med kan fungera som benchmark i världen.

 

Idrottarna organiserar sig

Yttrandefriheten är en grundläggande rättighet även för idrottare. Den friheten försökte man nyligen begränsa för spelarnas del, också i den inhemska ishockeyligans öppningsgala. Då ville FM-ligan förbjuda spelarna att säga sin åsikt om ett slutet seriesystem. (bakgrundsinformation LÄNK)

Enligt Autio har man i vissa länder till och med ingripit i idrottarnas organisationsfrihet. Situationen är dock bättre i Finland, där man under de senaste åren har grundat många nya föreningar för idrottare.

Efter 2019 har man grundat de nya självständiga föreningarna för idrottare  Joukkueurheilijat ry och Yleisurheiluilijat ry i Finland.

Tillsammans med de tidigare föreningarna för fotbolls- och ishockeyspelare grundade dessa fyra självständiga föreningar en gemensam organisation, Suomen Urheilijat ry, för att främja idrottarnas ställning och uppskattning i Finland.

Men det är väl inte tack vare ett enda EU-projekt som idrottarna tagit så stora kliv framåt mot att organisera sig?

– Inte endast, men projektet har gett oss en hel del teoretisk förståelse och internationell kontext för vår verksamhet. Projektet har nog fått fart på våra nationella processer, säger Autio.

 

Sapis-hanke JPY

Pågående momentum

Utifrån den forskningsrapport som färdigställts inom ramen för Sapis-projektet har man utarbetat en praktisk handbok för god praxis, som på projektets lokala seminarier har spridits bland såväl idrottare som branschens ledare och påverkare.

Också i idrottarnas vardags finns det en hel del saker som inte alltid beaktas i ledningen och administrationen.

– Det finns till exempel tävlingskalendrar, matchprogram och många andra saker som påverkar idrottarens vardag, men när  besluten tas har det inte funnits någon kanal för idrottarnas röst.

I Sapis-projektet har man kartlagt tre huvudkanaler för idrottarnas inflytande.

De vanligaste är föreningarna för idrottare, men också idrottsutskotten inom grenförbunden, Olympiska kommittén och Paralympiska kommittén är centrala aktörer. Det finns också grupper av idrottsaktivister som verkar i nätverk utanför de officiella organen och gör sina röster hörda till exempel på sociala medier.

Enligt Autio kan man se att ett "internationellt momentum” är på gång i hur idrottarna organiserar sig.

– Jag måste säga att även idrottscheferna börjar vakna upp, vilket har synts till exempel vid våra diskussionstillfällen inom projektet.

Sapis-projektet som avslutas i slutet av 2023 inleddes 2019. Projektet fick ett års tilläggstid när pandemin orsakade fördröjningar i verksamheten.

Läs mer:

Mer information om Sapis-projektet finns på Play the Games webbplats: https://www.playthegame.org/projects/strengthening-athlete-power-in-sport-sapis/

Fotbollsföreningen JPY:s meddelande om projektet: https://jpy.fi/fi/uutiset/sapis-hanke-vahvistaa-urheilijoiden-aanta

Kihus utredning Urheilijoiden ääni: https://kihu.fi/urheilijoiden-aani-paremmin-kuuluviin-urheiluorganisaatioissa/