Nyheter

Knappt 10 300 ukrainare deltog i småbarnspedagogik och utbildning i slutet av maj

Aktuellt Statistik Ukraina
Enligt statistik som publicerats av Utbildningsstyrelsen deltog knappt 10 300 barn, unga och vuxna som flytt från Ukraina i småbarnspedagogik och utbildning vid verksamhets- och läsårets slut. Antalet har minskat med cirka en procent jämfört med slutet av april. Situationen under hösten står klar efter september.
Flickan läser en s2-lärobok

Enligt statistiken deltog något färre ukrainare i småbarnspedagogik och undervisning som förbereder för grundläggande utbildning i maj än i april. Inom de övriga utbildningsformerna har antalet ukrainare ökat något, i synnerhet inom den grundläggande utbildningen och yrkesutbildningen.

Trots minskningen var antalet ukrainare fortsättningsvis klart störst inom undervisning som förbereder för grundläggande utbildning: deras antal uppgick till 5 700. Näst störst var antalet ukrainare inom småbarnspedagogiken, knappt 1 670.

Sedan våren har ukrainare som får tillfälligt skydd och har vistats i Finland i minst ett år kunnat ansöka om hemkommun i Finland. Av alla ukrainare som deltog i småbarnspedagogik och utbildning i maj hade en fjärdedel en hemkommun. Störst var andelen ukrainare med hemkommun inom den grundläggande utbildningen (55 procent) och yrkesutbildningen (53 procent).

Inom den grundläggande utbildningen och den förberedande undervisningen var nästan alla ukrainare med hemkommun även läropliktiga. Inom yrkesutbildningen och Hux-utbildningen som handleder för examensutbildning fanns det färre läropliktiga.

– Det är att rekommendera att ukrainare ansöker om hemkommun, eftersom det innebär förbättrade rättigheter inom flera förvaltningsområden. En person som fått en hemkommun har till exempel så kallad subjektiv rätt till småbarnspedagogik, samt läroplikt. Även personer som får tillfälligt skydd har på samma sätt rätt till grundläggande utbildning, men läroplikten innebär att bandet till skolan och den egna klassen och gruppen blir starkare, säger undervisningsrådet Katri Kuukka.

Situationen under hösten står klar efter september

Antalet barn, unga och vuxna från Ukraina inom småbarnspedagogik och utbildning i början av det nya verksamhets- och läsåret står klart i slutet av september, när anordnarna av småbarnspedagogik och utbildningsanordnarna har fört in uppgifterna i Utbildningsstyrelsens informationsresurser VARDA och KOSKI.

Efter sommaren övergår ukrainska elever och studerande från den förberedande undervisningen till den grundläggande utbildningen och från Hux-utbildningen till utbildning på andra stadiet. Utbildningsstyrelsen ordnar i slutet av augusti ett webbinarium för anordnare av grundläggande utbildning. Under webbinariet presenteras tillvägagångssätt i samband med övergången med tanke på förvaltning, forskning och utbildningssektorn.

– Webbinariet är ett svar på oron i skolor och läroanstalter över de utmaningar som kan förekomma vid övergången. Många ukrainska familjer väntar på att kriget ska ta slut och på att de ska kunna återvända hem, vilket innebär att man kanske inte har satsat på deltagandet i utbildning. Även om det är viktigt att hålla fast vid hoppet om att kriget ska ta slut, är det viktigt för barn och unga att hitta sin plats i skolan och ett sammanhang för sitt lärande. Att lära sig språket, öva sina sociala färdigheter och få vänner och sociala kontakter underlättar livet i Finland och deltagande i det finska samhället, konstaterar Kuukka.