Nyheter

Koordinatormöte för globala söderns presenterade insiktsfulla sessioner och diskussioner

Program Yrkesutbildning Högskoleutbildning Globalt sammarbete Erasmus+ HEI ICI / HEP Team Finland Knowledge Utveckling av utbildningen
Finska representanter involverade i partnerskap med globala södern samlades i Hagnäs den 24-25 oktober 2023 för ett evenemang anordnat av UBS. Deltagarna fördjupade sig i utvecklandet av projekt, bästa praxis och principerna för etiskt samarbeten.
Gruppfoto av deltagare som står i kö

Under loppet av två dagar välkomnade mötet 'Fokus on the Global South' över 80 deltagare från mer än 25 utbildningsinstitutioner över hela Finland. 

Evenemanget samlade yrkesverksamma som är involverade i partnerskap med globala södern, med särskilt fokus på personal inom högre utbildning och yrkesutbildning involverad i HEI ICI, TFK, Erasmus+ Kapacitetsuppbyggnadsprojekt och andra globala och bilaterala projekt med den globala södern. 

Syftet med evenemanget var att skapa ett forum där projektrepresentanter kunde dela sina erfarenheter och insikter för att gemensamt forma framtiden för samarbete i den globala södern. 

Under dagen för Förenta nationerna utforskades övergripande teman 

Den första evenemangdagen fokuserade på övergripande teman och mål, och höll sessioner som var skräddarsydda för alla UBS aktörer i globala södern. 

Sammanfallande med FN-dagen, den 24 oktober, en dag som är emblemisk för global enhet, tillförde tillfället ett extra djup och betydelse till dagens agenda för alla närvarande. Maija Airas, chef för enheten för internationellt högskolesamarbete vid UBS, uppmärksammade denna tidsmässiga sammanträffande i sitt välkomsttal. 

"Att vår sammankomst sammanfaller med FN-dagen påminner oss om vårt gemensamma åtagande att främja globala partnerskap och förståelse. På UBS är ett av våra nuvarande fokusområden att vidareutveckla Finlands Afrika-strategi, med målet att diversifiera och stärka våra band med afrikanska länder." 

Foto på Maija Airas från UBS som talar inför publiken
Maija Airas inviger evenemanget på tisdagen den 24 oktober

Efter välkomsttalet av Maija Airas övergick evenemanget till sina huvudsakliga sessioner. 

AnneSophie Hokkanen, programsakkunnig vid UBS, introducerade deltagarna till det nuvarande stödmöjligheterna för samarbete med globala södern. Sessionen innehöll bidrag från olika talare, inklusive Iina Soiri, TFK-expert i södra Afrika, som delade uppdateringar om samarbete för högre utbildning och TFK-tjänster i regionen. 

Därefter tog Marjo Mäenpää, chef för det finska centret för expertis inom utbildning och utveckling (FinCEED), scenen för lyfta fram den kritiska rollen av att upprätthålla expertis när det gäller att hantera den globala inlärningskrisen. 

En eftermiddag fylld med ömsesidigt lärande genom kollegiala möten

På eftermiddagen fortsatte programmet med en panel som lyfte fram framgång i olika projekt från olika regioner. 

De tre paneldeltagarna, Irmeli Maunonen-Eskelinen från Jyväskyläs yrkeshögskola, Liisa Timonen från Karelias yrkeshögskola och Dipjoy Chakma från Helsingfors universitet delade med sig av sina rika erfarenheter till deltagarna. 

Ämnena varierade från vikten av behovsanalys i projektplaneringen till att bygga förtroende i samarbete. En av paneldeltagarna betonade, "Att känna igen behov är det första steget i projektresan. Det handlar inte om vad vi antar att vi kan erbjuda, utan snarare om att förstå vad som verkligen krävs." 

Paneldeltagarna uppmärksammade betydelsen av grundarbete, även kallat 'fotarbete', och betonade värdet av ansikte mot ansikte-diskussioner för att bygga förtroende och förståelse. 

Diskussionerna berörde också projektens hållbarhet, och betonade behovet av att engagera institutionsledningen i ett tidigt skede av projektet, samt att samarbeta med lokala myndigheter.

Foto av en publik som talar i en mikrofon
Publikmedlemmar delade insikter under dagens diskussioner

Eftermiddagen fortsatte med en workshop om etiska riktlinjer ledd av Sini Piippo, programsakkunnig vid UBS. Att arbeta i grupper uppmuntrade deltagarna till öppna diskussioner om utmaningarna och nyanserna i etiska partnerskap. 

En deltagare uttryckte, "Vi lär oss alla genom processen. Att göra misstag är okej. Det är genom dessa fel som vi verkligen förstår djupet av vårt arbete.” 

Foto på deltagare i gruppdiskussioner
Gruppdiskussioner under workshopen om etiska riktlinjer

När dagen började närma sig sitt slut tog Anna-Maria Strengell, kommunikationsspecialist vid UBS, över med en praktisk workshop med fokus på påverkan och påverkansinriktat tänkande i projektkommunikation. Deltagarna var aktivt engagerade i en praktisk övning som uppmuntrade dem att tillämpa de koncept som diskuterades under början av workshopen. 

Efter workshopen avslutades dagen med avslutande kommentarer från gästtalaren Johanna Kivimäki, TFK-expert baserad i São Paulo, som anslöt sig på distans för att framföra hälsningar från högskolesektorn i Latinamerika. 

Efter en informationsfylld dag gick deltagarna hem di förväntan på nästa dag, som lovade ytterligare nätverksmöjligheter med ett fokus på diskussioner under program-specifika möten. 

Deltagarna blev inte besvikna eftersom den andra dagen av evenemanget infriade sitt löfte. Flera deltagare uttryckte sitt tack för de givande diskussionerna under dagen.