Nyheter

Kreativa Europa strävar efter grönhet och hållbarhet

Program Kulturväsendet Kreativa Europa Klimat Internationalisering Finansiering Hållbar utveckling
Ny forskning presenterar steg med vilka EU:s program Kreativa Europa-program kan bli mer hållbart och bättre än tidigare stöder EU:s klimatförändringsmål. Handboken om god miljöpraxis som utarbetats utifrån undersökningen hjälper finansieringssökande och stödmottagare att gå framåt på denna väg.
Kuvakollaasi, jossa auringonkukkia kämmenellä, nainen ja mies sekä puurakennus vehreässä maisemassa.

Europeiska kommissionen beställde år 2021 undersökningen Greening the Creative Europe, som skulle utreda hur programmet kan göras mer hållbart och miljövänligt. För undersökningen intervjuade man representanter för både programförvaltningen och stödmottagarna i stor utsträckning och kartlade finansierade projekt från den föregående programperioden (2014–2020) samt från den nuvarande programperiodens två första verksamhetsår (2021–2022).

Rekommendationerna som utarbetats utifrån undersökningen har nu publicerats i tre dokument:

  • handbok om god miljöpraxis för finansieringssökande och stödmottagare
  • strategi och rekommendationer för fortsatta åtgärder som borde införas i finansieringsprogrammet
  • monitoreringsguide och förslag till ”gröna” indikatorer som kan användas för att utvärdera framstegen.
     

Guiden betjänar dem som ansöker om finansiering och stödmottagare

Handboken om god miljöpraxis hjälper dem som ansöker om finansiering och stödmottagarna inom programmet Kreativa Europa att i sin egen verksamhet svara på de mål som ställts upp för programmet.

Handboken uppmuntrar alla att utarbeta en miljöstrategi och en handlingsplan som stöder den. Den erbjuder också tips och verktyg för att göra miljövänligare val. Den presenterar bl.a. sätt att minska miljökonsekvenserna av resor och anskaffningar och minska energiförbrukningen.  I handboken finns också en lista med olika uppföljnings- och mätningsverktyg för att mäta organisationens eller projektets miljöavtryck.