Nyheter

LUDOS — Provbanken för gymnasielärare förnyas

Gymnasieutbildning Bedömning och betyg Digitalisering MPASSid Lärare och pedagogisk personal Bedömning av kunnande
Utbildningsstyrelsen förnyar tjänsten för gymnasielärare som innehåller material för bedömning av muntliga språkfärdigheter, gymnasiediplom samt slutprovet i muntlig kommunikation. Utvecklingen av tjänsten inleddes i början av 2023 och målet är att den nya tjänsten ska lanseras hösten 2024.
Händerna framför datorn.

Användbarhet och tillgänglighet som mål  

Sedan 2010 har Utbildningsstyrelsen förvaltat tjänsten suko.oph.fi, som är avsedd för gymnasielärare i språk och diplomämnen. Webbtjänsten har innehållit material för bedömning av muntliga språkfärdigheter, gymnasiediplom och slutprovet i muntlig kommunikation såsom provuppgifter, instruktioner, bedömningskriterier och betygsformulär. Den nya tjänsten blir lättare att använda och tillgänglig för alla. Dessutom blir verktyget en del av Studieinfo och det tekniska genomförandet möjliggör vidareutveckling av verktyget. 

Stöd för bedömning av muntliga språkfärdigheter, muntlig kommunikation och gymnasiediplom  

Det nuvarande systemet togs i bruk för första gången 2010 för bedömning av muntliga språkfärdigheter. Senare utvidgades systemet med proven i muntlig kommunikation (2018) och gymnasiediplom (2012). På 2020-talet har i genomsnitt 2 700 lärare använt systemet årligen. I studierna i A- och B1-lärokurserna i det andra inhemska språket och främmande språk ingår ett studieavsnitt i muntlig språkfärdighet och till studieavsnittet hör ett prov i muntlig språkfärdighet som utarbetats av Utbildningsstyrelsen. Därför laddar de flesta lärare ner uppgifter för bedömning av muntliga språkfärdigheter i det andra inhemska eller främmande språk (ca 450 000 nedladdningar) som används i slutet av studieavsnittet. Däremot är det frivilligt att avlägga ett gymnasiediplom (ca 7 200 nedladdingar) eller delta i ett prov i muntlig kommunikation (ca 1 000 nedladdningar). 

Utvecklingsarbetet fortsätter

Vi har börjat med utvecklingsarbetet kring innehållet och tekniska frågor gällande den nya tjänsten. Feedback från lärare och andra intressentgrupper kommer att beaktas vid planering av det tekniska genomförandet. Vi presenterar vårt utvecklingsarbete till exempel vid evenemang som Utbildningsstyrelsen anordnar för gymnasier, till exempel ett webbinarium 6.9.2023. I början av 2024 kommer verktyget att testas tillsammans med gymnasierna. Mer information kommer att uppdateras på Utbildningsstyrelsens webbplats. 

Ta kontakt

Undervisningsråd Anna von Zansen, anna.vonzansen [at] oph.fi (anna[dot]vonzansen[at]oph[dot]fi), tfn 050 328 7574

Undervisningsråd Yvonne Nummela yvonne.nummela [at] oph.fi (yvonne[dot]nummela[at]oph[dot]fi), tfn 050 575 2362