Nyheter

Mari Mattsson: “Du måste leva och drömma, även om du har barn med särskilda behov”

Program Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Högskoleutbildningen Internationell praktik Särskilt stöd Internationalisering Jämlikhet och delaktighet
Studenter med särskilda behov som har extra utgifter relaterade till sina mobilitetsperioder kan få ytterligare ekonomiskt stöd för sina Erasmus+ mobilitetsperioder. Mari Mattsson har fått både en fast höjning av sin individuella bidraget p.g.a. barn och inkluderingsstöd baserat på verkliga kostnader för en hemvårdare för att möjliggöra hennes Erasmus+ praktik i Spanien.
Two pictures of a mother with a handicapped child
Till vänster: Mari Mattsson med sonen Miio; till höger: Maris dotter Mindi och sonen Miio

En 40-årig förälder Mari Mattsson utför sitt sista år av klasslärarstudier vid Uleåborgs universitet. Under hösten 2021 åkte Mari på en utlandsperiod för att avlägga en tre månader lång undervisningspraktik i Fuengirola, Spanien tillsammans med hennes dotter Mindi och son Miio, som då var respektive 11 och 10 år gamla.

Beslutet att tillbringa en period utomlands krävde noggrant övervägande av Mari, på grund av sonen Miios särskilda behov. Miio har ett sällsynt genetiskt syndrom som kallas kardiofaciokutant (CFC) syndrom, med svår intellektuell funktionsnedsättning, hjärtsjukdom och mild epilepsi. Enligt Mari, trots sin utvecklingsvariation är Miio nästan alltid glad, positiv och har lätt för att anpassa sig vid nya människor och situationer.

Mari var tvungen att hitta en vårdare till hemmet för hennes son under utlandsperioden, vilket resulterade i ytterligare planering och kostnader. Till en början var hon inte säker på huruvida hon var berättigad för Stöd för mobilitet utan hinder och inkluderingsstöd. Efter ett telefonsamtal till Utbildningsstyrelsen förstod Mari att hon var berättigad för att ansöka om stödet. Hon ansökte och fick sitt bidgrag genom sitt hemuniversitet.

Hon ansökte om och fick motta ett stipendium, som var tillräckligt för att täcka de kostnader som uppkom i samband med anställningen av en vårdare till hemmet på heltid för hennes son under den tre månader långa vistelsen i Spanien. Enligt Mari utgjorde stödet en avgörande faktor för hennes utlandsperiod.

- Utan stödet hade jag inte haft möjlighet att åka utomlands, eftersom det inte fanns något annat ställe för min son att vistas vid under mina arbetsdagar, det enda alternativet var att anställa en vårdare till hemmet, berättar Mari.

A girl is reading a school book on the beach and a boy is playing in the sea.
Till vänster: Maris dotter Mindi läser en bok på stranden i Costa del Sol. Till höger: Maris son Miio leker i vattnet.

Under den tre månader långa internationella undervisningspraktiken fick Mari arbetserfarenhet vid Aurinkorannikon opetus ja valmennus, en privat finsk skola vid Costa del Sol i södra Spanien. Hon undervisade en liten grupp femte- och sjätteklassare och upplevde att erfarenheten var berikande i hennes resa för att bli lärare. Även om det inte var obligatoriskt att göra en internationell undervisningspraktik för hennes examen, ville Mari ta vara på möjligheten att avlägga sin praktik utanför Finland eftersom hon älskar att resa, speciellt med hennes familj.

Enligt Mari var perioden utomlands även en fantastisk erfarenhet för hennes dotter som deltog i undervisningen i skolan där Mari avlagde sin praktik och för hennes son som älskade att spendera tid vid stranden. Mari uppmuntrar andra starkt, speciellt föräldrar till barn med särskilda behov, att ta vara på möjligheten att skaffa professionella erfarenheter i utlandet.

Du måste leva och drömma, även om du har barn med särskilda behov. Bara sträva efter dina drömmar, om du själv är modig lär du också dina barn att bli modiga samtidigt som du möjliggör erfarenheter för dem som de annars inte hade fått uppleva.

- Mari Mattsson

 

Text: Sion Yang

Översättning: Jenny Nygård