Nyheter

Musik och scenkonst var framgångsrika i finansieringsansökan för EU-programmet Kreativa Europa i 2022

Program Kulturväsendet Kreativa Europa Internationalisering
Ansökningsresultaten för 2022 inom delprogrammet Kultur i EU:s program Kreativa Europa har bekräftats. I den europeiska konkurrensen om projektfinansiering klarade sig i synnerhet musik och scenkonst bra denna gång. Dessutom fick många små projekt finansiering, vilket öppnar möjligheten till europeiskt samarbete för en allt mångsidigare grupp aktörer inom kulturbranschen. Dessa projekt hämtar finansiering på cirka 1,35 miljoner euro till Finland.
Neljä henkilöä kantaa valaanmuotoista paperinukkea, taustalla utuinen peltomaisema
Dockteaterfestivaler i Europa börjar bygga upp en mer hållbar turnéverksamhet under ledning av finländska Aura of Puppets. På bilden syns kollektivets vitvalsdocka på Ruisrock 2022.

I projektförslagen som var framgångsrika under ansökningsomgången för partnerskapen för samarbete 2022 inom EU:s program Kreativa Europa ingår sammanlagt 16 finländska aktörer i 14 projekt.

Under denna EU-programperiod (2020–2027) har man velat göra programmet ännu mer tillgängligt även för mindre kultur- och konstorganisationer, vilket nu tydligt syns i resultaten av finansieringsansökan i Finland. Största delen av de nya projekten är små partnerskap för samarbete, och det deltar framför allt små organisationer.

I projekten som finansieras syns Kreativa Europa-programmets starka satsning på EU:s allmänna mål: hållbar utveckling, jämställdhet och social inkludering. Många projekt stärker kompetensen och förankrar mer hållbara verksamhetsmodeller i branschen eller fördjupar sig i teman inom tillgänglighet och delaktighet ur såväl organisationers och konstnärers som publikens synvinkel.
 

Finland ansvarar för att föra den europeiska dockteatern i en mer hållbar riktning och stödja konstnärernas digitala färdigheter

Det finns två finskledda projekt. Under ledning av nätverket Aura of Puppets för proffs inom dockteater utvecklas socialt och ekologiskt hållbara turnéstrukturer och turnénätverk för den europeiska dockteatern. I ett samarbetsprojekt mellan tre länder genomförs under två års tid festivalbesök, diskussionstillfällen, workshoppar och seminarier i Finland, Litauen och Portugal. Projektets resultat sammanställs och publiceras på webben för att bli tillgängliga för yrkespersoner inom branschen och andra intresserade i slutet av 2024.

– Nu när vår organisations verksamhet utvidgas kraftigt även internationellt är det rätt tillfälle att förankra hållbara verksamhetssätt i turnéverksamheten. Inom projektet IMPULSE! söker man tillsammans konkreta lösningar på problem med internationella turnéer, berättar projektkoordinator Jesper Dolgov.

Medan det är första gången Aura of Puppets agerar som EU-projektkoordinator tar Konstakademin vid Åbo yrkeshögskola redan med erfarenhet tag i koordinatorns uppgifter. Bakom sig har Konstakademin hela sju projekt inom EU:s finansieringsprogram för kultur, varav Professional Media Presence-projektet är det tredje som leds av Konstakademin.

Det nyaste projektet uppstod i och med behovet av att öka konstnärernas digitala kompetens så att den motsvarar de färdigheter och roller som idag krävs för att arbeta på medieplattformar.

– I projektet får europeiska konstnärer förutom att utveckla sin digitala kompetens även skapa nya metoder och praxis för professionell mediepraxis för konstnärer, sammanfattar Kerttu Lehto, specialsakkunnig vid Åbo yrkeshögskola.

Slutresultatet av projektet Professional Media Presence är ett paket för mediefostran som utöver konstnärer även kan användas av konstfostrare och konstorganisationer. Från Finland deltar utöver Konstakademin också Lapplands yrkeshögskola i projektet.
 

Finländare deltar i följande Kreativa Europa-projekt:

Länkarna leder till uppgifterna om varje projekt i EU:s portal Funding and Tenders (på engelska).

Nästa finansieringsansökan öppnas på hösten

Finansiering för europeiska partnerskap för samarbete inom kultur, konst och kulturarv kan sökas nästa gång i finansieringsansökan som öppnas hösten 2023. Enligt förhandsuppgifterna öppnas ansökan i oktober. Utbildningsstyrelsens Kreativa Europa Desk erbjuder ansökningsrådgivning och kan hjälpa till att hitta projektpartner.

De som ansökt om finansiering för partnerskap för samarbete från programmet Kreativa Europa under ansökningsomgången som avslutades i mars 2023 meddelas resultaten i juli, och resultaten från denna ansökningsomgång publiceras senare i år.