Nyheter

Nordplus intresset i nivå med tidigare år

Program Vuxenutbildning Yrkesutbildning Förskoleundervisning Högskoleutbildning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Småbarnspedagogik Nordplus Vuxenutbildning Nordplus Horisontal Nordplus Junior Nordplus Högre utbildning Nordplus Nordens språk Nordplus-program Internationalisering
Jämfört med 2022 har antalet Nordplus ansökningar ökat med ca 35 %. I år emottogs 499 ansökningar inom de 5 sektorprogrammen. Kvaliteten på ansökningarna är fortsättningsvis hög. Allt som allt godkändes 68 % av ansökningarna. Totalt 340 Nordplus-projekt startar år 2023.

Logolippu